Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Voor de pers / 12 februari 2019

Persbericht: 6 Organisaties sluiten zich aan bij klimaatzaak en dagen Shell voor rechter

Amsterdam, 12 februari 2018 – Vandaag sluiten zes organisaties zich officieel aan bij de klimaatzaak tegen Shell die Milieudefensie op 4 april 2018 aankondigde. Met een gezamenlijke brief aan Shell stellen de organisaties Shell aansprakelijk voor het aanrichten van wereldwijde klimaatschade. Nederlanders die ook willen dat Shell stopt met het veroorzaken van klimaatschade kunnen mede-eiser worden via  https://klimaatzaakshell.nl/word-mede-eiser

Ruim 13.000 mede-eisers

De zes organisaties zijn: ActionAid, Both ENDS, Fossielvrij NL, Greenpeace Nederland, Jongeren Milieu Actief en de Waddenvereniging. Naast deze organisaties, zijn ruim 13.000 Nederlanders mede-eiser in de klimaatzaak.

Eis: geen uitstoot in 2050

Shell handelt in strijd met het klimaatakkoord van Parijs, terwijl het al 60 jaar weet dat het bijdraagt aan klimaatverandering. De eis van de klimaatzaak is daarom dat Shell in lijn met het klimaatakkoord handelt en zich committeert aan netto 0 broeikasuitstoot in 2050.

Dagvaarding 5 april

Milieudefensie, de aangesloten organisaties en honderden mede-eisers overhandigen 5 april de dagvaarding bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag.

Waarom de 6 organisaties zich aansluiten

Maria van der Heide, hoofd beleid en campagnes ActionAid : “Mensen in ontwikkelingslanden hebben het minst bijgedragen aan klimaatverandering, maar worden er het hardst door getroffen. Van kustbewoners in Bangladesh die geraakt worden door overstromingen tot boerinnen in Zimbabwe die kampen met droogte: de levens van mensen staan op het spel. Om de mensenrechten te beschermen is het belangrijk dat Shell nu zijn verantwoordelijkheid neemt.”

Danielle Hirsch, directeur Both ENDS: “Voor Both ENDS is het een logische stap om mede-eiser te zijn, want bedrijven als Shell houden de wereld moedwillig afhankelijk van fossiele brandstoffen. Ondertussen zijn wereldwijd miljoenen mensen de dupe van zowel de winning als het gebruik ervan. Het is duidelijk dat de fossiele industrie - in bijzonder het Nederlandse Shell - zijn verantwoordelijkheid niet neemt.”

Liset Meddens, directeur Fossielvrij NL: “Deze rechtszaak biedt een historische kans om de macht van klimaatverwoestende bedrijven zoals Shell te doorbreken. Het is onacceptabel dat fossiele multinationals als Shell nog altijd de noodzakelijke overstap van fossiele naar duurzame energiebronnen vertragen. Wij zijn er heel trots op dat we samen met ruim 13.000 Nederlanders en Milieudefensie naar de rechter stappen.”

Joris Thijssen, directeur Greenpeace Nederland: "Shell heeft er decennialang doelbewust voor gekozen om grote winsten te behalen ten koste van het klimaat. Het bedrijf gaat daarmee tot de dag van vandaag door. Daarmee staat Shell de energierevolutie, die we keihard nodig hebben, in de weg. We willen met deze gang naar de rechter Shell ter verantwoording roepen."

Sibel Kurt, voorzitter Jongeren Milieu Actief: ¨In een tijd waar de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden moeten dragen, gaat Shell door met activiteiten die onze planeet en onze toekomst ernstig aantasten. Het wordt tijd dat wij gezamenlijk opstaan, ons geluid laten horen en er voor gaan zorgen dat de activiteiten van Shell aansluiten bij een duurzame toekomst.¨

Lutz Jacobi, directeur Waddenvereniging: ¨Klimaatverandering is dé grote bedreiging voor het voortbestaan van Nederlands enige natuurlijk Werelderfgoed, de Waddenzee. Shell is één van de 100 bedrijven die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 71% van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. Shell kan dus ook echt een verschil maken voor het klimaat, en dus voor de Waddenzee. Alleen samen kunnen we er nu nog voor zorgen dat klimaatverandering gestopt wordt. Daarom doen wij mee.¨

Alle Nederlanders kunnen zich als mede-eiser aansluiten bij de rechtszaak. Aanmelden kan via  https://klimaatzaakshell.nl/word-mede-eiser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp