Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 2 april 2024

De Klimaatzaak tegen Shell

Op 26 mei 2021 won Milieudefensie samen met zes NGO's de Klimaatzaak tegen Shell. Het bedrijf moet van de rechter zijn CO2-uitstoot in 2023 met 45% verminderen (ten opzichte van 2019). Shell besloot in hoger beroep te gaan. De zittingsdagen van het hoger beroep vinden plaats op 2, 3, 4 en 12 april 2024. We hopen dat er een paar maanden later dit jaar een uitspraak van de rechter komt.

Both ENDS is mede-eiser in de Klimaatzaak die Milieudefensie aanspant tegen Shell om het bedrijf er toe aan te zetten te stoppen met het veroorzaken van klimaatschade. Shell heeft al tientallen jaren kennis van de ernst van het klimaatprobleem, maar blijft toch inzetten op klimaatvervuilende olie- en gaswinning. Zo ondermijnt Shell de kans om de klimaatdoelen te behalen. Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om de maatschappij en het klimaat geen ernstige schade toe te brengen. Omdat Shell zelf geen verantwoordelijkheid neemt, stappen we samen naar de rechter. In het kort is onze eis dat Shell geen broeikasgassen meer uitstoot in 2050 en haar activiteiten volledig in lijn brengt met de klimaatdoelen die in het Parijsakkoord zijn vastgelegd.

Anne de Jonghe, senior beleidsmedewerker Both ENDS: "De fossiele projecten raken kwetsbare mensen in arme landen zwaar. Ze krijgen te maken met de vernietiging van hun omgeving, de vervuiling van land en water, en veel mensen worden gedwongen te verhuizen. Ze delen niet in de winst en worden niet gehoord. Door te blijven investeren in de fossiele sector dreigt voor hen een grote afhankelijkheid van export naar het buitenland en achterstand in de eigen ontwikkeling. Wij willen hun stem laten doorklinken in de rechtszaal."

 

Lees meer over deze zaak in dit speciale Dossier.

Lees meer over dit onderwerp