Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 19 maart 2019

Ana di Pangracio: “Degradatie van wetlands plus klimaatverandering: hét recept voor een rampscenario”

We hebben drie van onze partnerorganisaties gevraagd uit te leggen hoe klimaatverandering het dagelijks leven van de mensen met wie ze werken aantast, wat ze doen om het tij te keren en of ze denken dat de klimaatrechtszaak tegen Shell relevant zou kunnen zijn in het kader van de klimaatverandering. Ana di Pangracio, werkzaam voor FARN (Argentinië), vertelt over de klimaatbedreigingen voor de grote wetlands die cruciaal zijn om de wereldwijde klimaatverandering in te dammen.

"Wij werken met gemeenschappen in verschillende wetlands verspreid over Argentinië. Deze kwetsbare gebieden worden bedreigd door menselijke activiteiten. Per jaar verdwijnt er 1% en dat gaat sneller dan de ontbossing. De wetlands worden drooggelegd en platgebrand voor landbouwactiviteiten en de ontwikkeling van het platteland.

Het verdwijnen en degraderen van de wetlands, gecombineerd met frequentere en zwaardere regenval door klimaatverandering is hét recept voor een rampscenario. De gemeenschappen worden getroffen door zware overstromingen en dat heeft ernstige gevolgen voor hun dagelijks leven, levensonderhoud en eigendommen. De wetlands kunnen ons helpen de opwarming van de aarde te beperken en de gevolgen ervan op te vangen. We hebben daarom wetgeving en beleid nodig voor deze ecosystemen. Ook moeten er strategieën tegen klimaatverandering komen waarbij de wetlands op een slimme manier ingezet worden.

We helpen gemeenschappen en individuen op te komen voor hun milieurechten, toegang te krijgen tot openbare informatie en deel te nemen aan de besluitvormingsprocessen. We zorgen voor milieuvoorlichting en trainingen. We lobbyen op alle niveaus, doen onderzoek en leveren documentatie aan voor communicatie en voorlichting.

Volgens mij is het van groot belang dat het bedrijfsleven aansprakelijk gesteld wordt voor zijn aandeel in de huidige klimaatcrisis. Strategische rechtszaken zijn krachtige middelen waarmee het maatschappelijk middenveld bedrijven kan dwingen die maatregelen te treffen die zo hard nodig zijn om de opwarming van de aarde effectief aan te pakken."

Lees meer over dit onderwerp