Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Burghard Ilge

Internationale handel en investeringen • Wederzijdse capaciteitsopbouw • Mensenrechten • WTO • ISDS beleidsontwikkeling

Sinds geruime tijd richt ik me bij Both ENDS voornamelijk op international handels- en investeringsverdragen. In het verleden heb ik ook op het onderwerp multilaterale financiële instellingen zoals de Wereldbank en op thema's zoals internationaal belastingsbeleid gewerkt.

 

Op het eerste gezicht lijken handels- en investeringsverdragen gewoon honderden pagina's technische, saaie teksten, maar de implicaties van deze verdragen zijn interessant. Dit gaat van consequenties voor het levensonderhoud van kleinschalige tomaten- en kippenboeren in Afrika tot beperkingen op de implementatie van sociale en milieuwetgeving op nationaal en internationaal niveau.

 

Het zijn vaak de details die tellen, dus probeer ik samen met experts, handelsactivisten en collega's in het Zuiden de verdragsteksten zo goed mogelijk te doorgronden, te achterhalen wat mogelijke implicaties zijn en de stem te laten horen van hen die uitgesloten worden van de onderhandelingen en besluitvorming, zowel in hun eigen land als op internationaal niveau.

Burghard Ilge