Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 24 oktober 2022

Opzeggen energieverdrag ECT door Nederland goed voor energietransitie wereldwijd

Het besluit van Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten om uit het Energy Charter Treaty (ECT) te stappen, is goed nieuws voor de energietransitie in Nederland én daarbuiten. Overheden van landen die zijn aangesloten bij dit verdrag kunnen daardoor de transitie naar duurzame energie vormgeven zonder dat ze bang hoeven te zijn voor claims door in Nederland gevestigde bedrijven.

Het Energy Charter Treaty stelt multinationals in staat om via een privaat arbitrage-tribunaal miljoenenclaims in te dienen als overheden klimaatmaatregelen nemen die hun investeringen kunnen schaden. Daarmee staat het verdrag het behalen van de klimaatdoelen van Parijs in de weg.

Both ENDS werkt al een aantal jaar met partners aan bewustwording over de nadelen van het ECT, vooral in landen uit het Mondiale Zuiden die erover nadachten om ook tot het verdrag toe te treden, zoals Uganda en Indonesië. In 2019 schreven we samen met SEATINI uit Uganda een brief aan alle lidstaten van het ECT, die werd ondertekend door meer dan 250 maatschappelijke organisaties wereldwijd. Samen deelden wij onze zorgen over het ECT en riepen op de uitbreiding met nieuwe lidstaten een halt toe te brengen. In 2020 gaf het ECT gehoor aan deze oproep.

Onze gezamenlijke pogingen om de uitbreiding van het ECT in Afrika, Azië en Latijns-Amerika te stoppen, gaan hand in hand met oproepen aan Europese landen om uit het ECT te stappen. Dit omdat veel bedrijven die claims indienen bij zuidelijke landen gevestigd zijn in Europese landen die lid zijn van het ECT. Doordat Nederland en een aantal andere landen (tot dusver Italië, Polen, Spanje en Frankrijk) nu uit dit verdrag stappen worden de mogelijkheden voor claims steeds minder.

Both ENDS en partners zijn enorm blij met het besluit van minister Jetten. We zien dat onze inspanningen met partners, samen met de FGG alliantie en Handel Anders hebben bijgedragen aan het besluit. We zullen blijven werken aan bewustwording over het ECT, dat vooral de fossiele industrie dient, en daarnaast pleiten voor internationale handels- en investeringsafspraken die ten goede komen aan duurzame en eerlijke energieprojecten die zorgen voor toegang tot schone energie voor iedereen.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp