Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Brief / 10 oktober 2022

Oproep aan kabinet: stap nu uit het Energiehandvestverdrag (ECT)

12 maatschappelijke organisaties, waaronder Both ENDS, roepen de Tweede Kamer, de ministers Jetten en Schreinemacher en minister-president Rutte op om uit het Energiehandvestverdrag (Energy Charter Treaty / ECT) te stappen. Dit verdrag beschermt de investeringen van multinationals en stelt hen in staat om miljoenenclaims in te dienen als overheden klimaatmaatregelen nemen die hun investeringen kunnen schaden. Daarmee staat het verdrag het behalen van de klimaatdoelen van Parijs in de weg.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp