Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Fernando Hernandez Espino

Systeemverandering • Internationale Handel en Investeringen • Mensenrechten • Milieurechtvaardigheid • Aansprakelijkheid van bedrijven • Nieuwe economie •
Grensoverschrijdende agrarische bewegingen • Landrechten

Als goed opgeleide activist richt ik me op economisch beleid en het effect daarvan op het levensonderhoud van mensen, mensenrechten en het milieu. In het verleden heb ik met plattelandscoöperaties en grassroots organisaties over de hele wereld gewerkt. In mijn werk bij Both ENDS laat ik me leiden door het streven van onze partnerorganisaties naar gerechtigheid en respect voor hun waardigheid en welzijn. Ik maak deel uit van het team Handel en Investeringen. Samen met onze partners streven we naar een systeem waarin mensenrechten en het milieu belangrijker zijn dan winst.

fer_profile_2.jpeg
Fernando Hernandez Espino