Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Publicatie / 12 november 2020

Handel Anders! Een oproep voor eerlijke en duurzame handel

Handel en handelsafspraken zijn nodig om economieën en samenlevingen te laten bloeien. Maar er moet gebroken worden met het huidige vrije handelsregime. Gedomineerd door de belangen van de rijkste landen, grootgrondbezitters in het Mondiale Zuiden en multinationale bedrijven, heeft dit regime te lang de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering en het schenden van mensenrechten in de hand gewerkt. Ook boeren, werknemers en het Midden-en Kleinbedrijf (MKB) zijn slachtoffer van de huidige 'race naar de bodem' op de wereldmarkt.

Net als bij de wereldwijde coronacrisis is de hervorming van het internationale handelssysteem een mondiaal probleem dat we alleen met vereende krachten slagvaardig kunnen aanpakken. Nederland presenteert zich graag als gidsland en heeft ook die potentie.

Maar als Nederland deze rol echt wil vervullen moet het ook zelf business as usual achter zich laten en een nieuwe generatie handelsverdragen inluiden. Mondiale handel mag niet langer ten koste gaan van mens, dier en milieu, maar moet er dienstbaar aan zijn. In deze brochure wil de coalitie Handel Anders! niet alleen laten zien dat deze ommekeer mogelijk en noodzakelijk is, maar vooral ook hoe we daar kunnen komen.

U moet toestemming geven voor het plaatsen van cookies om dit document te kunnen bekijken met de ISSUU viewer

Voor meer informatie

c

Lees meer over dit onderwerp