Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 11 december 2015

Wat gaan we doen op de WTO-conferentie in Nairobi?

Nairobi, de hoofdstad van Kenia, is van 15 tot en met 18 december 2015 het epicentrum van de internationale handel. De vertegenwoordigers van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), waar momenteel 162 landen lid van zijn, komen dan samen om te onderhandelen. De belangen lopen nogal uiteen, wat het lastig maakt om tot overeenstemming te komen. Burghard Ilge van Both ENDS reist met minister Ploumen mee als officieel adviseur en bemiddelaar vanuit het maatschappelijk middenveld. Zijn rol is om voor en tijdens bijeenkomst de standpunten en de belangen van maatschappelijke organisaties wereldwijd zo duidelijk mogelijk aan haar over te brengen, zodat zij deze standpunten kan meenemen in de onderhandelingen. In aanloop naar de WTO-top hebben we Ilge een aantal vragen gesteld.

Wat gaat er precies gebeuren in Nairobi en wat ga jij er precies doen?

"Elke twee jaar komt het wetgevende orgaan van de WTO bij elkaar tijdens de zogenaamde Ministeriële Conferentie, en dit is alweer de tiende keer dat deze plaats vindt. Both ENDS maakt deel uit van de officiële delegatie van de Nederlandse overheid die aanwezig zal zijn tijden de 10de Ministeriële Conferentie van de WTO. We zullen daar proberen als expert en als bemiddelaar tussen beleidsmakers en maatschappelijke organisaties uit ontwikkelingslanden een positieve rol te spelen. We zullen de Nederlandse minister informeren over de standpunten en belangen van maatschappelijke organisaties wereldwijd. Ik zal daarom in Nairobi behalve met de officiële delegatie, ook veel tijd doorbrengen met de aanwezige NGO's. Zo zal ik direct hun zorgen en verzoeken kunnen verwoorden naar de delegatie.

Wat zijn de belangrijkste agenda punten voor Both ENDS?

"Landbouwbeleid wordt zeker een van de belangrijkste agenda punten tijdens de Conferentie in Nairobi. Het lijkt er steeds meer op dat nationale voedselzekerheidsprogramma's van ontwikkelingslanden onder WTO regels zullen worden verboden. Alhoewel de rijke landen eerder hadden beloofd toe te werken naar een permanente oplossing voor dit probleem, dat onder andere in India speelt, lijkt het er nu op dat ze deze belofte niet na zullen komen. Vooral de VS ligt dwars. Om er nog een schepje boven op te doen dreigt de VS ook eerdere toezeggingen over het afbouwen van haar eigen landbouwsubsidies terug te trekken.

De beslissingen die in Nairobi genomen zullen worden zullen vooral invloed hebben op kleinschalige boeren en producenten in ontwikkelingslanden. Tot nu toe zijn de verwachtingen niet positief."

Wat verwacht je van de Conferentie? Denk je dat er een akkoord zal worden bereikt?

"Deze Conferentie kan wel eens cruciaal worden. Als de VS en andere rijke landen hun inzet niet drastisch veranderen zouden ze wel eens het graf kunnen graven van het orgaan dat ze zelf hebben opgericht. Demonstranten, die al sinds het begin van de Doha-ronde pleiten voor het 'opheffen van de WTO', kunnen dan wel eens hun zin krijgen. Of dat erg is? Daar lopen de meningen sterk over uiteen."

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp