Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 8 October 2020

Europees parlement neemt resolutie aan tegen EU-Mercosur

Afgelopen dinsdag 6 oktober nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin de EU Mercosur-overeenkomst, het associatieverdrag tussen de EU en Brazilië, Paraguay, Uruguay en Argentinië waarover momenteel onderhandeld wordt, werd verworpen. De resolutie, die met een meerderheid van 345 tegen 295 werd aangenomen, stelde dat 'het EU-Mercosur handelsverdrag in zijn huidige vorm niet kan worden geratificeerd'. Both ENDS vindt dit een mooie stap in de goede richting, want het verdrag kan verregaande negatieve gevolgen hebben voor mensen en milieu in de Mercosur-landen en erbuiten.

Vorig jaar hadden niemand zich kunnen voorstellen dat het EU-Parlement een resolutie als deze zou aannemen. Both ENDS pleit er samen met maatschappelijke organisaties in zowel de EU als in de Mercosur-landen, al jaren voor dat het bevorderen van de handel tussen de twee grote handelsblokken minder zwaar moet wegen en dat juist de gevolgen van zo'n handelsverdrag voor mensen en milieu centraal zouden moeten staan. Het lijkt erop dat dit werk zijn vruchten afwerpt. De resolutie is weliswaar niet-bindend en nog niet definitief (de beslissende stemming over de EU Mercosur-overeenkomst volgt later), maar het is een sterk politiek signaal: áls de tekst nu in het EU-parlement in stemming zou zijn gebracht, zou deze zijn verworpen.

Amazonewoud

In de publieke discussie in de EU over de EU Mercour-overeenkomst lag de focus sterk op president Bolsonaro van Brazilië en de desastreuze gevolgen van het EU-Mercosurverdrag op het Amazone-regenwoud. En terecht. Toch zijn we blij te zien dat de leden van het Europees Parlement zich hebben gerealiseerd dat het probleem met dit verdrag veel groter is. Het gaat ook om arbeidsrechten, om patenten, om importheffingen en nog veel meer.

Alsnog goedkeuring

De problemen met de huidige overeenkomst kunnen niet worden opgelost door wat aanpassingen in de tekst of, zoals is voorgesteld, door een aanvullend protocol of een interpretatieve verklaring. Het verdrag moet drastisch worden hervormd of geheel van tafel. 

Legal scrubbing

Op dit moment is nog onduidelijk hoe het verder zal gaan. De verwachting is dat de tekst van het EU-Mercosurverdrag nog op een paar punten zal worden aangepast en dan ergens volgend jaar definitief zal zijn. Tot afgelopen dinsdag 6 oktober was de huidige tekst onderhevig aan een proces dat in jargon 'legal scrubbing' heet. Daarin bekeken de advocaten van de EU Commissie samen met juridische vertalers van de EU-ministerraad de tekst van de overeenkomst, en corrigeerden deze waar nodig. Of er ook nu al aan verregaande inhoudelijke veranderingen in de tekst gewerkt wordt, is niet bekend.

Verdrag van tafel

De nu aangenomen resolutie betekent niet dat de overeenkomst verworpen is; in een later stadium kan het verdrag alsnog worden goedgekeurd als er wijzigingen in de tekst worden aangebracht. Als er een uiteindelijke nieuwe versie is van de tekst, dan zal deze opnieuw door de ministerraad, het EP en door alle lidstaten én het EP moeten worden goedgekeurd. Tot die tijd zal Both ENDS samen met vele andere organisaties aan beide zijden van de oceaan, goed in de gaten houden wat er gebeurt en blijven aandringen op het verwerpen van het verdrag in de huidige vorm.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp