Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 18 juni 2019

Open brief van meer dan 340 organisaties: EU moet onderhandeling verdrag met Zuid-Amerikaanse landen stoppen.

Vandaag hebben meer dan 340 organisaties uit zowel Zuid-Amerika als Europa, inclusief Both ENDS, samen een open brief aan de leiders van de Europese Unie gestuurd, waarin zij de EU oproepen de onderhandelingen over het EU-Mercosur vrijhandelsverdrag te staken. De organisaties en hun achterban maken zich ernstig zorgen over de grote toename van schendingen van inheemse mensenrechten en van schade aan natuur en milieu in Brazilië.

Na 20 jaar van onderhandelen kwamen de onderhandelingen voor een vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en het Mercosur blok (Brazilië, Paraguay, Uruguay en Argentië) in 2018 in een stroomversnelling. Verschillende maatschappelijke organisaties en sociale bewegingen in Zuid-Amerika trokken toen aan de bel en vroegen om de onderhandelingen te staken.

Gevaren van het vrijhandelsverdrag

In de brief die toen werd gestuurd (Spaans) en de verklaring die werd uitgebracht (Engels) waarschuwden zij voor de gevaren van het handelsverdrag voor de lokale bevolking in de Mercosur-landen, onder andere omdat de grote rol die de agro-exportindustrie in het verdrag speelt, zal leiden tot meer ontbossing, vervuiling en schending van inheemse mensenrechten.

Bolsonaro en toename van ontbossing 

Nu, een jaar later in 2019, lijkt het erop dat het einde van de onderhandelingen in zicht is.  Ondertussen is de situatie in Brazilië, met nieuwe president Bolsonaro, drastisch aan het verslechteren. Sinds het aantreden van zijn regering wordt bijvoorbeeld regelmatig melding gemaakts van de enorme toename van ontbossing in de Amazone en over gewelddadige invallen van Inheemse afgebakende gebieden, die oogluikend worden toegestaan.

Heroverwegen van verdrag

Het is hoog tijd om opnieuw aan de bel te trekken. De gezamenlijke organisaties hopen daarom met de brief die vandaag is verstuurd aan de ene kant bijval van de internationale gemeenschap te krijgen in de strijd voor eerlijke en inclusieve handel, en aan de andere kant de EU ertoe te bewegen het EU-Mercosur vrijhandelsverdrag te heroverwegen en mensenrechten en milieu zwaar te laten wegen.

Meer informatie:

De brief van 18 juni 2019 (Engels)

De brief van februari 2018 (Spaans)

De verklaring van februari 2018 (Engels)

 

 

Lees meer over dit onderwerp