Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 14 juni 2019

Both ENDS partner TUK overhandigt symbolische boom aan minister Schouten

Rahmawati Retno Winarni van TUK, een partnerorganisatie van Both ENDS in Indonesië, overhandigde gisteren, mede namens 10 NGO's, een symbolische boom en een oproep aan de Nederlandse minister van Landbouw Carola Schouten. De NGO’s dringen bij EU-regeringen, waaronder de Nederlandse, aan op strenge EU-wetgeving om de vernietiging van bossen en ecosystemen tegen te gaan en mensenrechten te beschermen.

De oproep werd overhandigd tijdens de aftrap van de 'Amsterdam Declarations Partnership-bijeenkomst', waaraan Europese lidstaten, de Europese Commissie, bedrijven, NGO's en regeringsvertegenwoordigers uit landen waar producten  vandaan komen die ontbossing veroorzaken - zoals palmolie en soja - deelnamen.

Markt werkt niet

Het tegengaan van ontbossing en schending van de rechten van mensen die er wonen, wordt nu vooral aan 'de markt' overgelaten. Er wordt, met andere woorden, vanuit gegaan dat bedrijven (en consumenten) zelf hun verantwoordelijkheid wel zullen nemen. Dat blijkt telkens toch weer veel moeilijker dan wordt aangenomen: ontbossing en mensenrechtenschendingen ten behoeve van de productie van bijvoorbeeld palmolie en soja zijn aan de orde van de dag en heel veel van die producten zijn bedoeld voor de Europese markt. 

Regels en wetgeving

Both ENDS is actief betrokken bij een aantal samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven, die stuk voor stuk beogen de productieketens van producten als palmolie en hout te verduurzamen. Hoewel dit soort vrijwillige initiatieven heel belangrijk is, zijn ze niet in staat om ontbossing, landroof en mensenrechtenschending het hoofd te bieden. Om de problemen echt aan te pakken, zullen overheden zelf actief grenzen moeten stellen en bindende wetten en regels in het leven moeten roepen. Veel bedrijven vragen hier zelf ook om: als zij zich alle aan dezelfde regels moeten houden, is er sprake van een gelijk speelveld en kunnen overtreders bovendien gemakkelijker worden aangepakt.

Meer informatie:

De tekst van de oproep (in het Engels)

Website Amsterdam Declarations Partnership 

 

 

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp