Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Paul Wolvekamp

Ketens van landbouw-grondstoffen • Private sector • Palmolie • RSPO • Bossen  • Landrechten • Inheemse volken • Lokale/inheemse kennis

Both ENDS vervult een tamelijk unieke rol als tussenpersoon en katalysator - ter ondersteuning van mensen die zich inzetten voor milieubehoud en -herstel, mensenrechten, culturele diversiteit, duurzame economieën, en stelt jonge mensen in staat dit te bevorderen.

Deze rol en de doelen van Both ENDS vallen samen met zaken die ik belangrijk vind in het leven en mijn persoonlijke ambitie - als makelaar - om mensen, ideeën en middelen te verbinden aan het dienen van dergelijke doelen.

Meer in het bijzonder ben ik geïnspireerd door zowel traditionele als nieuwe systemen voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen, die inclusief en rechtvaardig zijn en de zelfredzaamheid en vastberadenheid van lokale mensen vergroten.

Mijn verbinding aan Both ENDS biedt een duidelijk kader om mijn steun te kanaliseren - als vertrouwenspersoon, bestuurder, adviseur of partner - aan een reeks instellingen en netwerken, zoals RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), NTFP-EP Azië, Rutu Foundation, Keystone Foundation en Forest Peoples Program.

P1030410_kl2.jpg
Paul Wolvekamp