Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 22 maart 2017

Both ENDS tekent 'Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

Vandaag ondertekenden Both ENDS, andere maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van de houtsector, de bouw-, meubel- en retail-sector, vakbonden en de overheid in aanwezigheid van minister Ploumen het zogenaamde ‘Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer’. 

 

De overeenkomst is het resultaat van maandenlange onderhandelingen tussen al die partijen en Both ENDS is blij met dit resultaat. Maar wat houdt het in, waarom is het zo hard nodig en wat gaat het opleveren? 

 

Volgens de Wereldbank zijn de 1.3 miljard armste mensen direct afhankelijk van bos voor hun basisbehoeften, voor voedselzekerheid, voor inkomen, en als buffer tegen klimaatverandering. “Both ENDS ziet met dit convenant een enorme kans om duurzame houtoogst en handel te combineren met het in stand houden van bossen door en voor deze grote groep mensen”, zegt Paul Wolvekamp, die namens Both ENDS het Convenant ondertekende.

 

Samenwerking met producerende landen

Bossen worden vooral van buitenaf bedreigd, door de aanleg van infrastructuur zoals dammen en wegen, mijnbouw, on-duurzame houtkap en grootschalige plantagelandbouw zoals palmolie en soja. Een proactieve Nederlandse overheid die via hulp, handel en diplomatie met overheden in producentenlanden samenwerkt aan goed bestuur, betere landgebruiksplanning, het respecteren van landrechten van de lokale bevolking en een strikte handhaving van de regels, is een belangrijke voorwaarde voor succes.  

 

Lokale bevolking

Voor Both ENDS is ook een belangrijk punt dat het Convenant kiest voor Integraal bosbeheer, dat wil zeggen dat het oogsten van hout altijd moet samengaan met het behoud van biodiversiteit, behoud van milieufuncties zoals waterregulering voor de regio en het gebruik van bossen door de lokale bewoners. Zij oogsten naast hout ook veel andere zeer waardevolle bosproducten. Veel lokale boeren in Zuidoost-Azië leven bijvoorbeeld van het oogsten en verkopen van rotan.

 

Verdedigers van het bos

“Mensen die in en rond bossen wonen zijn er voor hun onderhoud van afhankelijk, en zijn vaak de belangrijkste verdedigers zijn van hun leefomgeving”, zegt Paul. ‘Maar milieu- en mensenrechtenverdedigers lopen steeds meer gevaar en moeten hun verzet steeds vaker met de dood bekopen. Het Convenant biedt mogelijkheden de lokale bevolking en het maatschappelijk middenveld waar mogelijk bij te staan.”

 

Verplichte inspanning

Gedurende de afgelopen 25-30 jaar hebben Both ENDS en andere NGO’s steeds hard getrokken aan bedrijven en de overheid om houtstromen naar Nederland en de EU te verduurzamen. De overheid had zich al langer gecommitteerd 100% duurzaam hout, maar een hard kader ontbrak tot nu toe. Met dit Convenant verplichten bedrijven en de overheid zich nu om zich in te spannen om vastgestelde targets te halen.

 

Both ENDS zal er op toe zien dat transparantie en (onafhankelijke) monitoring van de uitvoering van het Convenant goed is verankerd. En dat de jaarlijkse voorgangsrapportage publiek wordt gemaakt opdat alle partijen verantwoording kunnen afleggen over behaalde resultaten.

 

Zie hier het persbericht dat op 22 maart werd uitgestuurd.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp