Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 23 november 2018

RSPO zet verdere stappen op weg naar minder schadelijke palmoliesector

De productie van palmolie gaat vaak gepaard met ontbossing, milieuvernietiging en landroof. Lokale gemeenschappen en activisten die zich daartegen verzetten worden vervolgens vaak bedreigd. Om deze problemen te lijf te gaan heeft de RSPO de afgelopen maanden belangrijke stappen gezet.

De RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil) is het platform waar palmolieproducenten, -handelaars, -verwerkers en -verkopers én maatschappelijke organisaties afspraken maken over het minder schadelijk maken van de palmoliesector. Both ENDS is vertegenwoordigd in het bestuur en kan zo binnen de RSPO de stem van haar partnerorganisaties laten horen. De afgelopen tijd hebben we hiermee belangrijke successen behaald.

Strengere regels rond ontbossing

De algemene ledenvergadering van de RSPO heeft op 15 november haar standaard, de "Principles and Criteria", herzien. De aangescherpte standaard stelt strengere eisen aan de palmoliesector: zero-deforestation, zero-peat en zero-exploitation. Dit laatste betreft met name arbeidsomstandigheden en landrechten.

Wat betreft zero-deforestation: tot nu toe was volgens de normen alleen zogenaamd High Conservation Value bos beschermt tegen het kappen voor palmolieplantages. Met de nieuwe regels gelden striktere eisen en mag in het algemeen geen bos meer gekapt worden voor palmolie. Dit is van groot belang voor gemeenschappen die afhankelijk zijn van bos en voor het klimaat en biodiversiteit.

De nieuwe regels, de zogeheten High Carbon Stock (HCS) & High Conservation Value (HCV) approach, omvatten niet alleen strengere milieu-eisen, maar ook strengere sociale richtlijnen, waardoor er bijvoorbeeld meer aandacht is voor landrechten en FPIC (free, prior and informed consent).

Beleid voor mensenrechtenbeschermers

Eerder dit jaar heeft het bestuur van de RSPO al regels opgesteld voor het beschermen van mensenrechtenverdedigers, klokkenluiders en gemeenschapsleiders. Alle lidorganisaties van de RSPO (dus ook Both ENDS) moeten beleid hebben om deze mensen te beschermen. Both ENDS en partnerorganisaties Forest Peoples Programme en OxfamNovib hadden daartoe tijdens de ledenvergadering van RSPO in 2016 een resolutie ingediend.

Bovendien heeft de RSPO een lijst opgesteld van alle regio's waar mensenrechtenbeschermers risico lopen op bedreigingen en geweld. Dit mede op verzoek van inheemse leiders, wiens gemeenschappen te maken hebben met oprukkende palmolie-plantages. Both ENDS en Forest Peoples Program hebben een bezoek van een delegatie van inheemse leiders aan de Europese RSPO conferentie in Parijs in juni van dit jaar gefaciliteerd. De risico-inventarisatie is van groot belang, want juist in de Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse landen waar de expansie van palmolie relatief nieuw is, staan mensenrechten zwaar onder druk.

Een van RSPO's grootste uitdagingen ligt nu bij een strikte naleving van de standaard - door de leden, met name de plantagebedrijven, de certificeringsinstellingen en RSPO zelf.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp