Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 5 september 2016

Brief aan het kabinet over biobrandstoffen

De EU wil dat in 2020 een groter percentage brandstof die voor vervoer wordt gebruikt, bestaat uit hernieuwbare bronnen, zoals biobrandstof. Veel Europese landen hebben daarom het bijmengen van biobrandstoffen in diesel en benzine verplicht. Een groot aandeel van deze biobrandstof is inmiddels palmolie.

Bijna de helft van alle palmolie die de EU binnenkomt wordt als biobrandstof ingezet. Deze palmolie is overwegend niet RSPO-gecertificeerd. Deze realiteit staat in schril contrast met de afspraken uit de Amsterdam Declaration.

 

Palmolie als biobrandstof geen goed idee

Both ENDS vindt het bijmengen van voedselgewassen in de vorm van biobrandstoffen zoals palmolie, alsook olie uit andere voedselgewassen, zoals koolzaad, soja of suikerriet, dan ook niet verantwoord onder deze omstandigheden. De Nederlandse overheid dient in Nederland en op EU-niveau te voorkomen dat deze ongewenste situatie zich doorzet. In een brief aan het kabinet van 5 september 2016 roepen Both ENDS, Natuur & Milieu, Greenpeace Nederland, IUCN NL en Oxfam Novib de Nederlandse overheid daarom op om hun beleid op het gebied van biobrandstoffen te wijzigen.

Lees meer over dit onderwerp