Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 24 oktober 2017

Both ENDS’ reactie op het Indonesische actieplan voor duurzame palmolie

Op 30 September 2017 heeft Both ENDS haar standpunt ingediend over de conceptversie van het Indonesische Nationale Actieplan voor Duurzame Palmolie. Dit actieplan is bedoeld als blauwdruk voor de verduurzaming van de Indonesische palmolieindustrie. Both ENDS betwijfeld echter of de logica, de reden en het achterliggende doel van dit actieplan een status als benchmark voor een duurzame palmolieindustrie legitimeert.

Indonesië heeft als 's werelds grootste palmolieproducent en -exporteur een nationaal belang bij het verbeteren van de duurzaamheid van deze wereldwijd verhandelde grondstof. Met het oog op de nog altijd stijgende mondiale vraag naar palmolie en op het streven van Indonesië om de productie van palmolie in 2020 te verdubbelen, is er een duidelijk risico dat de sociale en milieugerelateerde controverses rond palmolie in Indonesië eveneens zullen toenemen.

 

Om deze negatieve sociale en milieueffecten aan te pakken, heeft het Indonesische Forum voor Duurzame Palmolie (Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia - "FoKSBI") in juli 2017 het Indonesische Nationale Actieplan voor Duurzame Palmolie (NAP) ontwikkeld.

 

FoKSBI, bedoeld als platform voor een multi-stakeholder dialoog, bestaat voornamelijk uit vertegenwoordigers van de Indonesische overheid en de palmolieindustrie, met enkele vertegenwoordigers van 'ontwikkelingspartners' (zoals USAID, de Duitse en Noorse ambassades, en de RSPO) en enkele Indonesische NGO's.

 

Het Nationaal Actieplan
Over het algemeen agendeert het actieplan een aantal overkoepelende kwesties, evenals een aantal uitdagingen op het gebied van beheer en bestuur, handhaving, regelgeving, transparantie, milieu en certificering. Het plan focust op maatregelen die de coordinatie, beheer en productiviteit bij kleine palmoliebedrijfjes verbeteren, alsmede maatregelen voor betere monitoring, documentatie en planning van palmolieplantages door middel van betere coördinatie van overheidsinstanties.

 

Hoewel het NAP enkele positieve en lovenswaardige acties bevat, bijvoorbeeld maatregelen om landconflicten sneller op te lossen, om naleving van bestaande wetten door exploitanten van palmolieplantages af te dwingen, en om corruptie en wangedrag in de industrie te bestrijden, is het plans als geheel niet afdoende om tot een echt duurzame palmolieindustrie te komen.

 

In plaats daarvan lijken de acties in het NAP vooral opgezet om de productiviteit, efficiëntie en winstgevendheid van grote industriële spelers te stimuleren en de palmolieindustrie verder te integreren in het Indonesische economische, milieu-, landbouw- en energiebeleid en -infrastructuur. Tussen de regels door lijkt het erop dat de voornaamste drijfveer achter het plan de Indonesische doelstelling is om ten minste 70% van de palmolie te certificeren volgens de nationale standaard (ISPO), en om de nationale palmolieindustrie te beschermen tegen de internationale markt en betere buitenlandse duurzaamheidsnormen (zoals de RSPO).

 

Reactie van Both ENDS

Hoewel wij de dialoog met meerdere stakeholders binnen FoKSBI toejuichen, heeft Both ENDS essentiële twijfels over deze conceptversie van het actieplan en over de notie van 'duurzaamheid' die dit plan hanteert. Als internationale organisatie die nauw samenwerkt met de lokale Indonesische maatschappelijke organisaties op het gebied van mensenrechten en de maatschappelijke, milieu-, culturele en economische gevolgen van de palmolieindustrie, hebben wij bij FoKSBI onze standpunten ingediend over het NAP. 

Samengevat zijn dit onze voornaamste zorgen:

  • De kernvraagstukken van de industrie, zoals illegale ontbossing en bosbranden, vernietiging van veenlanden, landroof, gedwongen verhuizingen, watervervuiling, schendingen van arbeidsrecht, enzovoort, worden niet geadresseerd;
  • Het NAP heeft een verkeerde nadruk op groei en productiviteit als middel om de duurzaamheid van de industrie te verbeteren;
  • Er is geen verwijzing naar bestaande internationale goede praktijken en duurzaamheidsnormen die door de internationale gemeenschap zijn aangenomen;
  • Gebrek aan maatregelen om plantagesluiting, landschapsrestauratie en herbebossing te vergemakkelijken;
  • Het beleid voor natuurbehoud is tegenstrijdig en bevat geen duidelijke doelstellingen;
  • De impact en invloed van grootschalige producenten, verwerkers en handelaren worden niet geadresseerd; en
  • Het plan vertegenwoordigt slecht de belangen van partijen zonder commercieel belang in de palmoliesector.

De volledige bijdrage van Both ENDS staat onderaan deze pagina.

 

FoKSBI wil het Nationaal Actieplan eind 2017 voltooien. Beide ENDS heeft er bij FoKSBI op aangedrongen om het afronden van dit actieplan uit te stellen, zodat het grondig herzien kan worden met inbreng van de Indonesische en internationale civiele samenleving. Als het actieplan in zijn huidige vorm wordt afgerond, is dat een enorme gemiste kans om het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen om zo de negatieve impact van roekeloze palmolieproductie op te lossen.

 

Meer informatie:

 

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp