Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Dossier

All Eyes on the Amazon

Het amazoneregenwoud is met een oppervlakte van 5.5 miljoen km² het grootste regenwoud ter wereld. In de laatste decennia is daarvan al minstens 12% verloren gegaan, en de ontbossing gaat nog altijd in rap tempo door. Illegale houtkap, landroof en intimidatie ten behoeve van landbouw, veeteelt en mijnbouw zijn aan de orde van de dag, en straffeloosheid regeert. Recente ontwikkelingen, zoals de verkiezing van de nieuwe regering-Bolsonaro in Brazilië, maken de toekomst van de het Amazonegebied en de mensen die er wonen nog onzekerder dan deze al was.

Het Amazone-regenwoud is niet alleen een van cruciaal belang voor de inheemse gemeenschappen die er wonen. Het regenwoud herbergt een schat aan biodiversiteit en heeft een cruciale functie voor het wereldklimaat omdat het grote hoeveelheden CO2 opslaat. Het IPCC maakt duidelijk dat we deze enorme bossen nodig hebben om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken en de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Omgekeerd is het funest voor het klimaat als het bos verdwijnt, omdat dan de Co2 die erin is opgeslagen, juist vrij komt.

Moedig verzet 

Inheemse gemeenschappen zijn over het algemeen de enigen die zich verzetten tegen de ongebreidelde houtkap en het bos beschermen, ondanks de enorme risico's die dit met zich meebrengt. Het is zowel voor deze mensen zelf als voor het voortbestaan van het Amazoneregenwoud van het allergrootste belang dat ze in staat worden gesteld om misstanden en illegale praktijken naar buiten te brengen, zodat deze desnoods op internationaal niveau kunnen worden aangepakt.

All eyes on the Amazon

Dat is precies wat het project project 'All eyes on the Amazon', dat loopt van begin 2017 tot eind 2020, beoogt. In het project, geleid door HIVOS en Greenpeace Nederland, werken elf organisaties, waaronder Both ENDS, samen aan het versterken van de positie van inheemse groepen zodat zij hun leefgebied, het Amazonewoud, kunnen beschermen. Alle projectpartners hebben een eigen taak binnen het project, maar het doel van alle activiteiten is de (veroorzakers van de) vernietiging van het regenwoud te stoppen.

Bescherm de bosbeschermer

Inheemse groepen krijgen de beschikking over drones waarmee ze de ontbossing die overal om hen heen plaatsvindt, maar die voor de buitenwereld grotendeels verborgen blijft, in beeld kunnen brengen. Met dit beeldmateriaal en nieuwe radarsatelliettechnologie kunnen we snel en precies bepalen waar ontbost wordt. Daarnaast moeten landrechten van inheemse volken in het Amazonegebied worden erkend, niet alleen omdat ze al eeuwen in het bos wonen, maar ook omdat ze de beste bosbeschermers zijn. In de gebieden die nog onaangetast zijn, brengen we daarom het grondgebied van inheemse bewoners in kaart.

Een ander doel van het project is overheden ertoe te bewegen de cruciale rol van lokale boswachterteams te erkennen en te financieren. Nationaal en internationaal vergroten we de publieke steun voor het behoud van regenwouden en hun bewoners, ook om ervoor te zorgen dat activisten die hun leefgebied beschermen, dit veilig kunnen doen. Overal waar bedrijven actief zijn die ontbossing mogelijk maken of in stand houden, komen lokale partners die betrokken zijn bij dit project in actie. Zo groeit het netwerk van beschermde, intacte bosgebieden.

Follow the Money

De volgende stap is te onderzoeken welke bedrijven of investeerders er precies achter die ontbossing zitten. Dit project draait om het openbaar maken van wat nu nog verborgen is, om bedrijven te stimuleren het anders te doen. Als het moet, voeren we de publieke druk verder op, starten we een (internationale) rechtszaak of mobiliseren we een breed publiek. Maar we richten ons ook op de partijen die op de achtergrond een belangrijke rol spelen: de financiers van destructieve praktijken en lakse politici en instanties. Door de druk van alle kanten op te voeren dwingen we ze om harde afspraken en sterke wetten te maken die een einde maken aan de ontbossing.

Wat doet Both ENDS in dit project?

We onderzoeken welke publieke instanties, financiers en andere betrokkenen in Nederland en in andere Westerse landen er eventueel achter de ontbossingen zitten, en brengen de issues waarmee de lokale bevolking kampt onder de aandacht van beleidmakers in Nederland en de EU. Als het nodig is, gebruiken we de klachtenmechanismes van de OESO of andere relevante instanties om de houding, het beleid en acties van bedrijven en financiers uit Nederland zo te veranderen dat de situatie in het Amazonegebied daadwerkelijk verbetert.

Programme partners:

Interpol (France)
Greenpeace Netherlands (the Netherlands)
Hivos (the Netherlands)
International Institute of Social Studies (ISS, the Netherlands)
COICA (Peru)
Article 19 (UK)
Digital Democracy (USA)
Global Forest Watch (USA)
University of Maryland (USA)
Witness (USA)

Update september 2020:

Nieuwe publicatie 'New Voices of the Amazon van Hivos Latijns-Amerika met interviews met inheemse jongeren in Peru en Ecuador

Zie voor meer informatie ook deze publicaties, die Both ENDS heeft ondersteund: 

Complicity in Destruction II: How northern consumers and financiers enable Bolsonaro's assault on the Brazilian Amazon (Amazon Watch, April 2019)

Complicity in Destruction: How northern consumers and financiers sustain the assault on the Brazilian Amazon and its peoples (Amazon Watch, November 2018)

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp