Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Voor de pers / 26 augustus 2020

Nederlandse pensioenfondsen beleggen in ontbossing Amazone

Nederlands pensioengeld wordt massaal belegd in bedrijven die bijdragen aan ontbossing in het Amazonegebied en de Cerrado-savanne in Brazilie, zoals soja-, veevoer- en rundvleesbedrijven. Dat blijkt uit een vandaag uitgekomen rapport van Profundo, geschreven in opdracht van de Eerlijke Geldwijzer, Hivos en Both ENDS. Alle tien pensioenfondsen die onder de loep werden genomen beleggen in dit soort bedrijven, waarbij pensioenfonds ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn aan kop gaan met beleggingen ter waarde van respectievelijk 580 miljoen en 383 miljoen euro. 

Cindy Coltman van Both ENDS: "Het is zorgwekkend dat de tien pensioenfondsen die voor dit rapport zijn onderzocht, zo laag scoren en investeren in de 59 belangrijkste risicobedrijven als het gaat om ontbossing, omdat ze actief zijn in de internationale soja- en rundvleesketens in Brazilië, China en Europa. Het is onaanvaardbaar dat pensioenfondsen geen actieve aanpak hebben om te voorkomen dat ze beleggen in bedrijven die direct of indirect via hun toeleveringsketens betrokken zijn bij ontbossing. Het beleid van pensioenfondsen haalt de belangrijkste sociale- en milieustandaarden niet en de fondsen ondernemen te weinig actie ontbossing, mensenrechtenschendingen en vervuiling te voorkomen. Nederlandse pensioenfondsen kunnen en moeten het veel beter doen."

Het gezamenlijke persbericht:

Amsterdam, 27 augustus 2020

ING, Rabobank, ABP en Allianz financieren verwoesting Amazone
Terwijl in de Amazone nu al meer dan tienduizend branden zijn gezien, blijkt dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen in Nederland daaraan bijdragen. Banken, waaronder ING en Rabobank, leenden tussen 2015 en 2020 ruim 10,2 miljard aan 59 bedrijven die betrokken zijn bij de ontbossing van het Amazonegebied en de Braziliaanse Cerrado-savanne. Pensioenfondsen en verzekeraars zoals ABP en Allianz, belegden hier 2,1 miljard in. De voornaamste reden voor de ontbossing: productie van rundvlees en soja voor de vee-industrie. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer onder leiding van World Animal Protection en in samenwerking met Hivos en Both ENDS.

Het nieuwe praktijkonderzoek toont aan dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen in Nederland de ontbossing van het Amazonegebied en de Braziliaanse Cerrado-savanne financieren, terwijl ontbossing in deze gebieden gepaard gaat met mensenrechtenschendingen, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en grootschalig dierenleed.

Rabobank investeerde maar liefst 4,2 miljard euro in rundvlees- en sojaproducenten en hun belangrijkste afnemers in Brazilië, China en Europa. ING volgt op de voet met leningen ter waarde van 4,1 miljard euro. Pensioenfonds ABP belegt voor 580 miljoen euro en Pensioenfonds Zorg en Welzijn voor 383 miljoen euro. De Duitse verzekeraar Allianz neemt 439 miljoen euro voor haar rekening, verzekeraars NN en Vivat hebben in totaal 161 miljoen euro aan beleggingen.

Dirk-Jan Verdonk, directeur World Animal Protection en woordvoerder namens de Eerlijke Geldwijzer: 'De uitkomsten zijn alarmerend. De meeste financiële instellingen kunnen niet aantonen dat zij adequaat optreden tegen deze verwoesting. Het rammelt aan alle kanten: van gebrek aan goed beleid tot het uitblijven van een effectieve dialoog met de hoog-risico-bedrijven.'

Bij De Volksbank en verzekeraars Achmea, CZ, Menzis en VGZ zijn geen financiële relaties gevonden met de onderzochte hoog-risico-bedrijven. Het meeste geld van de financiële instellingen gaat naar de sojahandelaars Cargill en Louis Dreyfus, gevolgd door het Franse zuivelconcern Danone en de Braziliaanse vleesgigant JBS. Zo leenden de onderzochte banken 2,3 miljard euro aan het omstreden Cargill en belegden pensioenfondsen 32,8 miljoen euro in obligaties van dit bedrijf.

Nu al meer ontbossing en branden

Uit cijfers van Real Time Deforestation Detection System (DETER ) blijkt dat in de eerste helft van dit jaar ruim 1200 km² is ontbost in het Amazonegebied in Brazilië; de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste tien dagen van augustus zijn al 10.000 branden geregistreerd, de slechtste start van het ontbossingsseizoen in tien jaar. Het grootste deel van de Braziliaanse soja-productie vindt zijn weg als veevoer naar kippen, varkens en koeien in de EU en China. Recent berekenden wetenschappers dat zo'n 20% van de door de EU geïmporteerde soja uit deze regio gelinkt kan worden aan (illegale) ontbossing, net als 17% van het geïmporteerde rundvlees. 

De ontbossing heeft enorme impact op het klimaat en biodiversiteit. Wetenschappers waarschuwen dat het Amazonewoud mogelijk binnen twintig jaar zo weinig regen produceert dat het zichzelf niet meer in stand kan houden. Ook leidt ontbossing in de Amazone en Cerrado tot schendingen van mensenrechten en ernstig dierenleed. Wilde dieren komen om in branden of vluchten naar gebieden waar ze niet kunnen overleven. Deze verstoring van ecosystemen verhoogt de kans op verspreiding van virussen die tot nu toe verborgen bleven in de bossen. Sommige bedrijven en boeren die bos vrijmaken voor de productie van rundvlees en soja schuwen geen geweld en ontbossing gaat dan gepaard met ernstige mensenrechtenschendingen, zoals landroof of moord. 

Verdonk: 'Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de verwoesting van de Amazone en Cerrado te stoppen en een halt toeroepen aan mensenrechtenschendingen, dierenleed, biodiversiteitsverlies en klimaatverandering. Onze boodschap: stel een gedegen beleid op tegen ontbossing, stop met investeringen in deze sojahandel voor veevoer en investeer in duurzame alternatieven die onze wereld ten goede komen, zoals duurzame landbouw en plantaardige alternatieven voor zuivel en vlees.'

De Eerlijke Geldwijzer is een samenwerkingsverband van World Animal Protection, Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib en PAX. Aan dit onderzoek werkten daarnaast Both ENDS, Greenpeace en Hivos mee. Het praktijkonderzoek is uitgevoerd door Profundo.

Meer informatie:

Het rapport 'Funding destruction of the Amazon and the Cerrado-savannah'

Het persbericht als pdf 

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp