Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Blog / 2 februari 2021

Wetlands-bewoners vechten tegen milieuvernietiging en klimaatverandering

Afgelopen week vond in Nederland de Climate Adaptation Summit plaats. Leiders uit de hele wereld bogen zich over de vraag hoe we ons het beste kunnen aanpassen aan het snel veranderende klimaat. Dit is een belangrijk en steeds urgenter onderwerp, maar net zo belangrijk is het dat de wereldleiders zich aan hun beloftes houden om klimaatverandering te stoppen en de nog intacte ecosystemen te beschermen. De coronapandemie laat duidelijk zien dat een gezonde habitat voor wilde dieren vitaal is voor onze samenlevingen.

Vandaag, op World Wetlands Day, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om het specifieke belang van wetlands te benadrukken voor de strijd tegen klimaatverandering, en laten zien hoe de partnerorganisaties van Both ENDS in Zuid-Amerika zich inzetten voor de bescherming van het Río de la La Plata stroomgebied.

Het belang van Wetlands

Wetlands zijn bijzondere natuurgebieden, met een grote biodiversiteit. Ze spelen daarnaast een dubbele rol in relatie tot klimaatverandering: aan de ene kant slaan ze veel CO2 op, waardoor ze helpen klimaatverandering tegen te gaan. Aan de andere kant vangen ze overvloedig water op, waardoor ze essentieel zijn in de aanpassing aan veranderende neerslagpatronen. Deze wetlands als bewakers van de balans in het wereldwijde klimaat en de regionale waterhuishouding, worden echter bedreigd door menselijke activiteiten. En het is belangrijk te beseffen dat veel van deze dreigingen gelinkt kunnen worden aan Nederlands overheidsbeleid, Nederlandse bedrijven en Nederlandse consumenten.

Nederlands beleid bedreigt de Pantanal

Nederland draagt als Europa's grootste importeur van Zuid-Amerikaanse soja bij aan de steeds verder oprukkende landbouwgrens, die intussen ver in kwetsbare ecosystemen zoals de wetlands van Argentinië, Bolivia, Brazilië en Paraguay is doorgedrongen. Deze uitbreiding gebeurt niet alleen door akkers die steeds groter worden, maar ook via een groeiend netwerk van infrastructurele projecten (havens, dammen, wegen, etc) die nodig zijn om de sojabonen naar importmarkten te transporteren. Deze infrastructuur verergert de vernietiging van waardevolle rivieren en natuurwonderen zoals de Pantanal.

Daarnaast zijn de gevolgen van klimaatverandering inmiddels duidelijk aanwezig in het La Plata gebied. In 2020 is bijna 30% van de Pantanal in vlammen opgegaan door een combinatie van extreme droogte en menselijke activiteiten.

Lokale bevolking beschermt de wetlands

De bevolking in de regio vecht terug met alles wat ze hebben. Niet alleen tegen het verlies van het ecosysteem en de biodiversiteit, maar ook het verlies van manieren van levensonderhoud: lokale gemeenschappen zijn vaak afhankelijk van de visvangst of het toerisme. Hun culturele erfgoed is bovendien nauw verweven met de gezondheid van rivieren en wetlands.

Both ENDS werkt sinds 1995 met een brede coalitie aan partners aan de bescherming van het Río de la La Plata stroomgebied. In ons programma Wetlands Without Borders hebben lokale partners in de afgelopen jaren tal van politieke acties ondernomen om de ecosystemen te beschermen. Maar ze ontwikkelden ook manieren van levensonderhoud die in harmonie zijn met hun natuurlijke omgeving. Ze passen bestaande praktijken aan de omstandigheden in het wetland aan en richten zo bijvoorbeeld nieuwe agro-ecologische boerderijen op of produceren speciale "wetland honing". Hun ervaringen laten zien dat milieubescherming en sociaal-economische ontwikkeling niet met elkaar in strijd hoeven te zijn.

De strijd tegen klimaatverandering en milieudegradatie kan echter niet alleen in de regio gevoerd worden. De Nederlandse overheid heeft grote stappen gezet om ons eigen land voor te bereiden op klimaatverandering. Onze lokale partners doen wat ze kunnen om hun eigen omgeving te herstellen en te beschermen, en ik hoop dat de Nederlandse overheid ook haar verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen die haar handels- en importbeleid elders heeft.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp