Both ENDS

En
Nl
Zoeken

Eva Schmitz

Latijns-Amerika • Agro-Commodities • Partnerwerk • Palmolie • Capaciteitsversterking • Mensenrechten

Het wordt steeds duidelijker dat de huidige vorm van 'ontwikkeling' juist leidt tot steeds verdere afbraak van de natuur, een toenemende kloof tussen arm en rijk en de versterking van anti-democratische krachten met grote gevolgen voor mensenrechten. Tegelijk zien we een enorme veerkracht en aanpassingsvermogen van zowel mensen als de natuur, die ons allerlei oplossingen laten zien voor de grootste problemen van deze tijd. Both ENDS erkent dat we de meest negatieve gevolgen van huidige ontwikkelingen moeten tegengaan, maar ziet tegelijkertijd ook het belang in van het stimuleren van positieve initiatieven en bottum-up voorbeelden van ontwikkeling die wél in lijn zijn met mensenrechten en duurzaamheid en bijdragen aan eerlijke, inclusieve samenlevingen. Deze complete aanpak maakt dat ik het erg inspirerend en motiverend vind om bij Both ENDS te werken.

Ik richt me in mijn werk vooral op het verminderen van de sociale en milieu-gevolgen van de grootschalige productie van en handel in landbouw-bulkproducten, infrastructurele projecten en mijnbouw. Ik ondersteun daarbij vooral getroffen gemeenschappen bij het verdedigen van hun land en het naleven van hun rechten, via de rechtspraak en andere klachtenmechanismen. Ik heb altijd de meeste interesse gehad in Latijns-America, en zeker nu de politieke en economische situatie in die regio verslechtert, is het werk van Both ENDS en vooral van onze lokale partners belangrijker dan ooit, maar tegelijk ook moeilijker en gevaarlijker. Daarnaast hou ik ervan wereldwijde allianties te bouwen, mensen te verbinden om samen meer te bereiken en het leiderschap van jonge milieubeschermers te versterken.

Eva_Schmitz.jpg
Eva Schmitz