Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 2 april 2014

Zeg NEE! Tegen vrijhandelsakkoorden

Op 2 april hielden activisten uit Afrika en Europa een protestactie voor het Europees Parlement in Brussel om de stem van arme en gemarginaliseerde burgers te laten horen. Leuzen scanderend op het ritme van djembé’s en geflankeerd door grote spandoeken riepen de activisten de Europese en Afrikaanse regeringen op om de rechten en belangen van mensen centraal te stellen in hun handelsakkoorden. In het bijzonder werd aandacht gevraagd voor het handels-en ontwikkelingsbeleid van de EU ten opzichte van Afrika. Waarom protesteerden de activisten juist op dit moment en waarom is Burghard Ilge van Both ENDS erbij aanwezig?

Meer kwaad dan goed

Op 2 en 3 april werd de EU-Afrika Top gehouden in Brussel. Voor de Afrikaanse Unie zou dit het perfecte podium zijn geweest om het debat over de EPA’s te heropenen: de controversiële economische partnerschapsovereenkomsten tussen de EU en Afrikaanse landen en regio's. Deze overeenkomsten hebben de bevolking van veel Afrikaanse landen over het algemeen meer kwaad dan goed gedaan. Dit is de reden waarom veel maatschappelijke organisaties, waaronder Both ENDS, al jaren een beroep doen op beleidsmakers om deze gang van zaken een halt toe te roepen.

 

TULPE                TULPE                TULPE

 

Nu beslissen

"Zoals verwacht, vond de EU het niet nodig om de kwestie op de agenda van deze top te zetten, maar voor veel Afrikaanse landen de zaak is zeer dringend," zegt Burghard. "Vóór oktober van dit jaar moeten ze beslissen of ze akkoord gaan met de EPA's zoals die op dit moment op tafel liggen. De EU zet Afrikaanse landen onder druk om de voorstellen van de EU snel te accepteren. De EPA’s zullen net als andere EU vrijhandelsverdragen waarschijnlijk goed zijn voor de Europese handel, maar schadelijk voor de lokale bevolking van Afrikaanse landen."

Het handelsbeleid dat Afrika verdient

Daarom verzamelden vijftig actievoerders voor rechtvaardige handel uit Europa en Afrika zich in Brussel om deel te nemen aan een internationaal seminar met de titel: ‘Door de EU opgelegde EPA’s versus het handelsbeleid dat Afrika nodig heeft'. Zij proberen samen met vertegenwoordigers van Afrikaanse boeren en actievoerders voor voedselzekerheid en rechtvaardige belastingen, de Europese en Afrikaanse beleidsmakers ervan te overtuigen dat er wel degelijk alternatieven bestaan en dat de EPA’s een halt moeten worden toegeroepen.

Meer informatie:

Januari 2014: African Union Declaration on Trade issues

27 September 2012: 10 years of EPAs not enough?

Juni 2012: Joint publication 'EPAs - still pushing the wrong deal for Africa'

11 Oktober 2011: Activists on their way to Brussels

Oktober 2006: Fact sheet EPA'

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp