Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 19 juni 2018

Organisaties roepen Minister Kaag op om bilateraal investeringsverdrag met Burkina Faso op te zeggen.

Vandaag stuurde Both ENDS een door meerdere maatschappelijke organisaties  ondertekende brief aan minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel, om haar te herinneren aan de deadline voor het opzeggen van het bilaterale handelsverdrag tussen Burkina Faso en Nederland. Het verdrag, dat zeer schadelijk kan zijn voor een arm land als Burkina Faso, zal automatisch worden verlengd voor de komende 15 jaar als het niet vóór 1 juli van dit jaar wordt beëindigd. 

ISDS dood en begraven

De looptijd was 15 jaar, en daarom kon het verdrag, dat het zeer controversiële Investor-to-State-Dispute-Settlement mechanisme (ISDS) bevat, tot nu toe nog niet beëindigd worden. Aangezien  toenmalig minister Ploumen vorig jaar echter publiekelijk verklaarde dat 'ISDS dood en begraven' was, zou het moment nu daar zijn om dat wel te doen.

Sunset-clausule

Als de deadline van 1 juli 2018 wordt overschreden, betekent dit dat het verdrag de komende vijftien jaar opnieuw niet kan worden beëindigd. Een bijkomende 'sunset-clausule' van vijftien jaar in de huidige BIT zou betekenen dat zelfs wanneer het verdrag wordt beëindigd, investeringen die vóór de beëindiging zijn gedaan, nog steeds onder de regels van het verdrag vallen. Op deze manier zouden investeerders nog steeds, tot 31 december 2049, ISDS-claims tegen Burkina Faso en Nederland kunnen indienen. 

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp