Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 14 september 2017

Een Europees Investeringshof: wat vinden we daarvan?

De breed gedragen protesten tegen de handelsverdragen TTIP en CETA liggen nog vers in het geheugen. Een van de grootste zorgen was het Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanisme in deze verdragen. Nu stelt de Europese Commissie voor om een multilateraal investeringshof op te zetten. Is dat een goed idee?

In November 2015 stelde de Europese Commissie dat het multilateraal investeringshof (Multilateral Investment Court) zou 'leiden tot de volledige vervanging van de oude ISDS mechanismen door een modern, efficiënt, transparant en onpartijdig systeem voor internationale geschillenbeslechting rond investeringen".


Aangezien het huidige systeem van internationale investeringsverdragen onacceptabel is, klinken de plannen voor dit Hof hoopvol. Het laat zien dat de Europese Commissie ook vindt dat het ISDS-systeem hervormd moet worden. Maar slagen zij daar ook in?


Investeringshof legitimeert ISDS
Volgens Maria Fernanda Espinosa, voorzitter van de VN-Werkgroep voor een verdrag van transnationale ondernemingen en mensenrechten, is het voornaamste probleem van ISDS dat "de ondernemingen rechten krijgen via officiële juridische instrumenten, zoals bilaterale investeringsverdragen en investeringsclausules in vrijhandelsverdragen, , en toegang hebben tot geschillenbeslechting zoals ISDS, terwijl er geen officiële verplichting voor ondernemingen is vastgelegd om de mensenrechten te respecteren".


Het door de Commissie voorgestelde investeringshof pakt deze ongelijkheid niet aan. Integendeel. Het Hof is alleen toegankelijk voor buitenlandse investeerders, waardoor de aanklagende partij dus altijd een investeerder is, en de verdedigende partij altijd een staat. Bovendien kunnen investeerders naar dit Hof stappen zonder eerst de mogelijkheden van het nationale rechtssysteem te hebben uitgeput. Dit ondermijnt de rechtsstaat en de democratie.


Onze conclusie is daarmee dat het opzetten van een multilateraal investeringshof ISDS juist legitimeert en nog steeds de rechten van investeerders boven mensenrechten plaatst.


Praat mee!
We verwachten dat de Europese Commissie nog dit jaar een mandaat vraagt aan de Raad van Ministers om te gaan onderhandelen over het investeringshof. Daarom is dit het moment voor maatschappelijke organisaties om de voorstellen voor het investeringshof nader te bekijken, de mogelijke gevolgen te bespreken en alternatieve voorstellen te ontwikkelen.


Op vrijdag 22 september organiseert Both ENDS samen met CEO, Friends of the Earth Europe, SOMO en TNI een debat over het multilateraal investeringshof in Brussel. Meld je hier aan! 

Zie hier het programma.


Meer:
• Lees de analyse van het Seattle To Brussels Network over het Hof: ISDS at a dangerous crossroads
• Onderteken de petitie van Friends of the Earth Europe en het Seattle To Brussels Network en vraag de Europese Commissie om hun plannen voor een multilateraal investeringshof in te trekken.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp