Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 15 oktober 2021

Duits onderzoek bevestigt: Nederlandse exportondersteuning is niet Paris Proof

De Nederlandse exportkredietverzekeraar Atradius DSB opereert haaks op het Klimaatakkoord van Parijs; in naam van de Nederlandse Staat blijft het investeringen in fossiele brandstoffen flink ondersteunen. Dat blijkt uit een rapport van Duits onderzoeksbureau Perspectives Climate Research (PCR), waarin de exportkredietverzekeraars van Nederland en die van Japan langs de Parijs-lat worden gelegd op het gebied van hun klimaatambities.

"Dit onderzoek bevestigt wat wij al 5 jaar zeggen: de Nederlandse Staat ondermijnt haar eigen klimaatbeleid door exportsteun te blijven verlenen aan de olie- en gassector", zegt Niels Hazekamp, beleidsadviseur van Both ENDS op dit dossier. "De huidige regering en de onderhandelaars in de formatie kunnen er niet langer omheen draaien en moeten beslissen per direct te stoppen met deze ondersteuning." 

Exportsteun voor fossiel

De Nederlandse overheid verleent via haar exportkredietverzekeraar (ekv) Atradius DSB  jaarlijks voor zo'n 1,5 miljard aan exportkredietverzekeringen en -garanties aan de fossiele industrie en daaraan gerelateerde bedrijven. Op dit moment gaat 98 % van de exportsteun voor energie naar fossiel, terwijl maar 2% naar hernieuwbare energie gaat.

Kans voor Nederland

De timing van het rapport is niet toevallig: de auteurs van het rapport vertrouwen erop dat hun aanbevelingen door beide landen zullen worden meegenomen in de onderhandelingen tijdens de Klimaattop in Glasgow. Nederland is bovendien eind november gastland voor de 'Exportfinanciering voor de toekomst-coalitie' (E3F), een belangrijke internationale top over exportkredietverzekeringen en klimaat. Voor ons land is dat bij uitstek een gelegenheid om het goede voorbeeld te geven en de noodzakelijke beleidsambitie aan te kondigen.

Philipp Censkowsky, consultant bij Perspectives Climate Group en hoofdauteur van de Nederlandse casestudy.: "De overheidssteun voor exportfinanciering moet dringend worden omgebogen naar duurzame activiteiten en er moeten aanvullende beleidsmaatregelen worden genomen. Nederland is een cruciale speler in de wereldeconomie en bevindt zich in een unieke positie om het systeem van exportfinanciering om te vormen."

Meer informatie (zie ook 'lees meer over dit onderwerp' onder dit bericht):

De Nederlandse case study

De Japanse case study

Artikel in het Finanieel Dagblad van 15 oktober 2021

Het persbericht dat door PCR is uitgestuurd

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp