Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Publicatie / 8 september 2022

Met de focus op groen, gelijkwaardig en rechtvaardig, draagt Nederlandse handel bij aan duurzame ontwikkeling

Both ENDS' aanbevelingen naar aanleiding van de beleidsnotitie BuHaOS

In juni van dit jaar publiceerde de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking (BuHaOS), Liesje Schreinemacher, haar nieuwe beleidsnotitie. Zij omarmt hierin haar mandaat om van Nederland Handelsland een duurzame speler op het wereld-handelstoneel te maken. Ze formuleert de ambitie om handel te vergroenen en om via handel bij te dragen aan het versterken van de ontwikkelingspaden van een groot aantal landen.

 

De handelsambities van de minister kunnen een enorme positieve impact hebben, mits zij op effectieve manier worden vertaald en geïmplementeerd, specifiek op drie gebieden: de vergroening van de handel, het waarborgen van gelijkwaardigheid in handelsrelaties, en het beschermen en bevorderen van mensenrechten. In dit document geeft Both ENDS specifiek op die gebieden een aantal aanbevelingen.

U moet toestemming geven voor het plaatsen van cookies om dit document te kunnen bekijken met de ISSUU viewer

Voor meer informatie

cBiological_tea_in_Sri_Lanka

Lees meer over dit onderwerp