Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Voor de pers / 9 mei 2023

Manifest Landbouwakkoord vandaag aangeboden aan Tweede Kamer

Vandaag overhandigde een delegatie het 'Manifest Landbouwakkoord' aan leden van de Tweede Kamer. Het Manifest is een initiatief van Both ENDS en Oxfam Novib, en werd ondertekend door een brede coalitie van meer dan zeventig NGO's, boerenorganisaties, wetenschappers en bedrijven. Zij roepen de Tweede Kamer op om bij het formuleren van landbouwbeleid ook oog te hebben voor de grote Nederlandse agrarische voetafdruk in het buitenland, teneinde die drastisch te verkleinen.

Twee weken geleden stuurde dezelfde coalitie al een brandbrief met het Manifest naar de ministers Adema (LNV) en Schreinemacher (BuHaOS), want kort na de spoedig verwachte presentatie van het Landbouwakkoord, zal door hun ministeries ook een Internationale Strategie Duurzame Landbouw naar de Kamer worden gestuurd. Met de actie van vandaag hoopt de coalitie haar boodschap nogmaals kracht bij te zetten en ervoor te zorgen dat duurzame boeren en consumenten in Nederland én wereldwijd in het totale Nederlandse landbouwbeleid centraal komen te staan.

Joris Thijssen, lid van de vaste Kamercommissie LNV: "De landbouw in Nederland heeft niet alleen gevolgen voor Nederland, maar ook op de rest van de wereld. Boeren in andere landen moeten hun eigen voedsel kunnen verbouwen op een eerlijke manier. Maar het is de vraag of ze daarbij geholpen worden door onze kennis van de landbouw, of juist gehinderd doordat ze bijvoorbeeld allerlei dingen moeten gebruiken die sommige bedrijven willen dat ze gebruiken, zoals kunstmest, gif en dat soort zaken. Wij moeten kijken hoe boeren in Nederland én daarbuiten op een duurzame, eerlijke manier voedsel kunnen maken."

Bert van Ruitenbeek, Stichting Demeter en mede-initiatiefnemer GroenBoerenPlan: "Biologisch dynamische landbouw gaat in essentie over het creëren van een levende landbouwcultuur. Plaatsgebonden, in verbinding met de aarde, de planten, de dieren, de mensen in de omgeving en het landschap. Zonder chemie. Met zo veel mogelijk lokale afzet en zo min mogelijk afhankelijkheid van inputs vanuit de agro industrie. Nederland heeft een verantwoordelijkheid om de landbouw in dat brede internationale perspectief te bezien en voedselzekerheid op lokaal niveau overal in de wereld te stimuleren. Daarom steunen wij dit manifest."

Violet Matiru van MCDI Kenia: "Wij zien dubbele standaarden van Nederland. Ze willen voedselzekerheid hier vergroten, maar tegelijk bevorderen ze handel waar boeren en consumenten in Kenia niet beter van worden. Een voorbeeld daarvan is de bloemensector, waar Nederland groot in is. In een land zoals Kenia, waar mensen sterven van honger, worden op groteschaal niet-eetbare bloemen geproduceerd, die niet bijdragen aan voedselzekerheid."

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp