Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 7 augustus 2018

Inheemse vrouwen strijden tegen dammen in Guatemala

Gemeenschappen in het noorden van Guatemala hebben deze week een klacht ingediend bij de Inter-Amerikaanse ontwikkelingsbank IDB. Zij zijn de dupe van de bouw van twee grote dammen in de regio Ixquisis, mede gefinancierd door de IDB. Hierbij heeft de bank zich niet gehouden aan haar eigen regels op het gebied van milieu en duurzaamheid, inheemse volken, gender en transparantie.

Vooral de vrouwen in de gemeenschappen ondervinden de negatieve effecten van de bouw van de dammen, Pojom II en San Andrés. De dammen zorgen voor waterschaarste en watervervuiling in het eens zo vruchtbare gebied. Vissen gaan dood en oogsten vallen tegen. Maag- en huidproblemen nemen toe, vooral bij vrouwen, die langdurig in het vervuilde water staan als ze bijvoorbeeld kleding wassen, en bij kinderen die in de rivieren zwemmen. Dit legt ook nog eens extra druk op de vrouwen in de inheemse gemeenschappen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voeden van hun gezinnen en zorgen voor de zieken.

De vrouwen voelen zich bovendien onveilig en durven als het donker is niet meer alleen over straat. Ze worden lastig gevallen door de bouwvakkers die aan de dam werken, en vrezen wraak. Want het zijn juist de vrouwen die protesteren tegen de bouw van de dammen.

Both ENDS-partner dient klacht in

In hun strijd tegen de dammen worden de vrouwen van Ixquisis bijgestaan door Both ENDS-partner AIDA, een organisatie van milieu-advocaten. AIDA brengt de gevolgen van de dammen voor de vrouwen in kaart en maakt zichtbaar hoe hun rechten geschonden worden en hoe hierdoor het genderbeleid van de bank zelf ook wordt overtreden. Ook wijst AIDA de Guatemalteekse regering op haar plicht om het milieu en inheemse gemeenschappen te beschermen.

AIDA dient nu, samen met nog twee organisaties, namens de inheemse gemeenschappen een klacht in bij het onafhankelijke klachtenmechanisme van de IDB. Ze roepen de IDB op hun financiering van in totaal bijna 15 miljoen dollar terug te trekken omdat deze projecten niet aan hun eigen sociale en milieuregels voldoen.

Deze klacht is bijzonder, ten eerste omdat deze een genderperspectief bevat, waarbij specifiek wordt gekeken hoe vooral vrouwen de negatieve gevolgen ondervinden van megaprojecten zoals stuwdammen. Ten tweede wordt de IDB ter verantwoording geroepen voor het schenden van hun genderbeleid. Vaak worden deze zaken over het hoofd gezien in klachten bij ontwikkelingsbanken, die zich meestal richten op milieu- en sociale gevolgen op gemeenschapsniveau.

GAGGA: verbinden van vrouwen- en milieubeweging

Deze aandacht voor gender in de klacht bij de IDB is een resultaat van AIDA's deelname aan het GAGGA-programma (Global Alliance for Green and Gender Action). GAGGA heeft tot doel de vaak gescheiden werelden van milieu-organisaties en de vrouwenbeweging bij elkaar te brengen en hun krachten te laten bundelen. Want zoals ook in Ixquisis, zijn het vaak de vrouwen die de negatieve gevolgen van grootschalige dammen ondervinden en daarom voorop gaan bij het beschermen van het milieu en hun leefomgeving.

Door de samenwerking binnen de GAGGA-alliantie heeft milieu-organisatie AIDA steeds meer oog gekregen voor de verschillende gevolgen van milieuschade voor vrouwen en mannen.

 

Lees meer over dit onderwerp