Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Ikrâm Çakir

Secretaris
Kansengelijkheid • Rechten van het kind • Latijns-Amerika • Campaigning en fondsenwerving

Wat mij het meeste drijft is het streven naar een gelijke en rechtvaardige samenleving, en mijn wens om zo veel mogelijk mensen mee te krijgen. Bijvoorbeeld door empowerment van gemarginaliseerde groepen, campagnes om publiek en politiek te beïnvloeden, maar ook door samenwerkingen aan te gaan met het bedrijfsleven.

Tijdens mijn jeugd in Turkije heb ik ervaren wat het betekent om in een ongelijke samenleving op te groeien. Dat heeft de basis gelegd van mijn streven naar een rechtvaardige samenleving, en het begrijpen en dichter bij elkaar brengen van both ends. Eerst in Latijns-Amerika o.a. met mijn onderzoek in El Salvador naar de preventie van jongerengeweld, en later in Nederland.

Nu ben ik fondsenwerver en marketeer bij JINC, een organisatie die jongeren uit wijken met sociaaleconomische achterstand in Nederland helpt aan betere kansen op de arbeidsmarkt. Daarin gaan we partnerschappen aan met het bedrijfsleven en brengen we gescheiden werelden dichter bij elkaar. Door de ontmoetingen tussen jongeren en het bedrijfsleven zien we dat ook meer begrip ontstaat voor de ander.

Bij Both ENDS komen mijn overtuiging dat een duurzame, sociale en eerlijke wereld mogelijk is, een stem geven aan activisten in ontwikkelingslanden, en Nederland bewust maken (en verantwoordelijkheid laten nemen in het veranderen!) van de rol die wij spelen in wereldwijde kansenongelijkheid, bij elkaar. In het bestuur wil ik, naast mijn ervaring met marketing en fondsenwerving, het perspectief van internationaal geëngageerde jongeren inbrengen.

Ikram_Cakir.jpg
Ikrâm Çakir