Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Voor de pers / 1 september 2020

Both ENDS spant kort geding aan tegen Boskalis ten behoeve van gedupeerde vissers Zuid-Sulawesi

Milieu- en mensenrechtenorganisatie Both ENDS spant een kort geding aan tegen het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis, nadat herhaalde verzoeken om informatie over een omstreden zandwinningsproject in Zuid-Sulawesi, Indonesië, op niets uitliepen. Boskalis wint voor de kust van Sulawesi zand, waarmee de haven van de stad Makassar wordt uitgebreid. Door de zandwinning worden visgronden aangetast en kunnen lokale vissers onmogelijk nog in hun dagelijks levensonderhoud voorzien.

"De vissers voelen zich genegeerd, want ze hebben geen informatie gekregen over de sociale, economische en milieurisico's van het project of inspraak gehad bij de uitvoering", zegt Niels Hazekamp van Both ENDS. "Samen met onze lokale partner WALHI Zuid Sulawesi dringen we al een jaar bij Boskalis aan op een dialoog met de vissers en op het aanleveren van basisinformatie zoals de milieu-effectrapportage. Dat is verplicht volgens de wet en volgens internationale standaarden, die Boskalis zelf zegt te onderschrijven. Het bedrijf geeft helaas geen gehoor aan onze verzoeken en daarom zien wij geen andere mogelijkheid dan een gang naar de rechter."

Both ENDS verzoekt via het kort geding de rechter om Boskalis te verplichten onder meer de informatie over de sociale- en milieurisico's van het project te delen. Hazekamp: "Deze informatie zal inzicht geven in de risico's die de vissers lopen in het project, zodat ze een meer gelijkwaardige positie krijgen en voor hun rechten kunnen opkomen."

Het is voor zover bekend de eerste keer dat een Nederlandse rechter zich buigt over de vraag of een Nederlands bedrijf dat actief is in het buitenland, verplicht kan worden informatie daarover voor direct betrokken belanghebbenden beschikbaar te stellen wanneer hun rechten worden geschonden.

Inzetten op dialoog

Door het uitblijven van een dialoog en informatieverstrekking, lopen de spanningen lokaal flink op. De afgelopen maanden protesteerde een groep van ongeveer duizend vissers vanaf hun bootjes op zee tegen de werkzaamheden van het schip Queen of the Netherlands van Boskalis. Both ENDS maakt zich zorgen over een dreigende escalatie en neemt afstand van iedere vorm van geweld. Het blijft bij Boskalis aandringen op een vreedzame en constructieve dialoog en daarvoor moeten alle betrokkenen goed geïnformeerd worden.

Sterkere positie 

Ook in een vorig zandwinningsproject van Boskalis in Zuid-Sulawesi waren vissers niet betrokken. Dat project leidde voor sommige vissers tot 80% daling van hun visvangst en tot kustafslag, waardoor een begraafplaats en diverse huizen in zee verdwenen. Both ENDS beoogt met de rechtszaak de positie van de vissers ten aanzien van het huidige project te verbeteren. Ook hoopt Both ENDS dat deze rechtszaak duidelijkheid schept over de verplichtingen die bedrijven hebben om transparant te zijn en informatie te verschaffen aan de lokale gemeenschappen die de gevolgen van hun handelen ondervinden.

Meer informatie

Niels Hazekamp 

Het kort geding dient op woensdag 2 september in de rechtbank van Rotterdam.

Artikel over eerder project van Boskalis in Makassar (december 2019)

 

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp