Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Voor de pers / 18 september 2020

Boskalis hoeft documenten over omstreden project niet te delen; vissers krijgen cruciale informatie niet

18 september - Het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis hoeft informatie over de sociale- en milieurisico's van haar zandwinningsactiviteiten in het kustgebied bij Makassar, Indonesië, niet beschikbaar te maken voor de plaatselijke vissers die daar last van hebben. Dat heeft de rechter in Rotterdam vandaag bepaald in een kort geding dat milieu- en mensenrechtenorganisatie Both ENDS had aangespannen tegen het bedrijf. De rechter heeft Both ENDS niet-ontvankelijk verklaard en de zaak niet inhoudelijk beoordeeld. Both ENDS voerde de zaak ten behoeve van gedupeerde Indonesische vissers, nadat Boskalis herhaalde verzoeken om informatie over de effecten van haar werk openbaar te maken, had geweigerd.

De vissers leven van generatie op generatie van de opbrengsten van hun visgronden. Door de activiteiten van Boskalis worden deze visgronden nu dusdanig aangetast dat deze families hun middelen van bestaan verliezen.

De rechter is er niet van overtuigd dat Both ENDS de juiste organisatie is om voor de belangen van de vissers op te komen, nu het volgens haar vooral om economische belangen zou gaan. "Both ENDS richt zich juist op de link tussen milieu, mensenrechten en armoede, op de kern van duurzame ontwikkeling", zegt Niels Hazekamp van Both ENDS. "Al meer dan 30 jaar zet Both ENDS zich in voor de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen waarvan miljoenen mensen wereldwijd direct afhankelijk zijn voor hun dagelijks levensonderhoud. We komen al ruim vier jaar op voor de belangen van de vissersgemeenschappen rondom Makassar vanwege de voor hen schadelijke gevolgen van grootschalige infrastructuurprojecten."

De rechter wijst er in het vonnis op dat een recente wetswijziging strengere eisen stelt aan organisaties om voor de belangen van anderen, zoals de Indonesische vissers, op te komen. Zij constateert dat Both ENDS aan die strengere eisen niet voldoet en dat er in deze zaak te weinig aanknopingspunten zijn met de Nederlandse rechtssfeer.

Channa Samkalden, mensenrechtenadvocaat die Both ENDS bijstaat in deze zaak: "Als dit inderdaad de uitwerking is van die wetswijziging, dan is dat uitermate zorgelijk. De bedoeling van onze wetgever was om louche claimstichtingen te bestrijden, niet om het voor NGO's zoals Both ENDS moeilijker te maken om hier voor de buitenlandse slachtoffers van mensenrechtenschendingen op te komen."

Dialoog en vervolgstappen

Hazekamp: "De vissersgemeenschappen in Makassar staan met lege handen. Zij hebben de gevraagde informatie nodig om op te kunnen komen voor hun rechten. Deze uitspraak is uitermate teleurstellend. Wij roepen Boskalis nog steeds op met de protesterende Indonesische vissers in gesprek te gaan, voordat de werkzaamheden zijn afgerond."

Both ENDS beraadt zich in overleg met partnerorganisaties in Indonesië en de gedupeerde vissers op vervolgstappen in Indonesië en Nederland.

 

Meer informatie:

Dit bericht is ook beschikbaar in het Engels en in het Bahasa

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp