Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 4 November 2022

Both ENDS naar de klimaattop in Egypte

Klimaatactie is keihard nodig om de opwarming van de aarde te beperken. De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al te merken. Overstromingen in Pakistan en dicht bij huis kosten levens en zorgen voor veel emotionele en economische schade, terwijl lokale klimaatoplossingen nog steeds grotendeels genegeerd worden. Daarom zal Both ENDS aanwezig zijn tijdens de klimaattop COP27 in Sharm El Sheikh, Egypte.

Van 6 tot 18 november onderhandelen landen over hoeveel geld er naar ontwikkelingslanden gaat om hen te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zullen landen hun afspraak moeten nakomen om te stoppen met fossiele exportsteun en is het tijd voor de oprichting van een klimaatschade fonds. Tijd voor actie dus.

Tijd voor actie

Vorige jaar sprak de Nederlandse overheid samen met 38 andere overheden en financiële instellingen op de klimaattop in Glasgow af om per eind dit jaar te stoppen met fossiele steun. Both ENDS zal observeren of landen deze belofte nakomen en andere landen zoals Australië oproepen om mee te doen.

Samen met partners organiseert Both ENDS twee events over het belang van rechtvaardige klimaatfinanciering: gender-just climate finance en klimaatfinanciering voor agroecologie. Voedselsystemen zijn verantwoordelijk voor 33% van de broeikasgasemissies, maar ontvangen slechts 3% van de klimaatfinanciering. Er is dringend behoefte aan klimaatfinanciering voor oplossingen in voedselsystemen die reële effecten en grote voordelen kunnen opleveren in uiteenlopende contexten. Daarnaast gaat slechts een zeer klein percentage van klimaatfinanciering naar lokale gemeenschappen, in het bijzonder vrouwen en inheemse volken, terwijl deze groepen cruciaal zijn en daarnaast klaarstaan met klimaatoplossingen.

Mensenrechten in Egypte

Het is een bewuste keuze om wel naar COP27 te gaan vanwege de urgentie van de klimaatcrisis. Tegelijkertijd maakt Both ENDS zich samen met vele maatschappelijke organisaties wereldwijd grote zorgen over de mensenrechtensituatie in Egypte, met name over de beperkingen die de regering oplegt aan de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vreedzame vergadering, waardoor een succesvolle, inclusieve en participatieve klimaattop dreigt te worden ondermijnd.

Wij steunen de oproep van de speciale VN-rapporteur voor het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging: het werk van het maatschappelijk middenveld moet publiekelijk en op het hoogste niveau worden erkend als essentieel voor de vooruitgang van klimaatmaatregelen en een rechtvaardige transitie. Voorts benadrukken wij het belang van het recht op vrijheid van meningsuiting en onafhankelijke verslaglegging om de inspanningen voor de aanpak van de klimaatcrisis te bevorderen.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp