Both ENDS

Zoeken
En
Nl
 

Bouwstenen voor een nieuw Latijns-Amerika beleid

Hoewel Latijns-Amerika al een tijd verdwenen is uit de spotlichten van de Nederlandse politiek, hebben we meer met elkaar te maken dan we denken. Is het niet tijd voor een nieuw en actief Latijns-Amerika beleid? Op maandagmiddag 14 oktober gaan we hierover in Den Haag tijdens de bijeenkomst 'Het Koninkrijk en zijn buren' in gesprek met experts en politici.

Latijns-Amerika is al een tijd verdwenen uit de spotlichten van de Nederlandse politiek. Het is geen focusregio van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid en geen regio waar veel aandacht aan wordt besteed, behalve dan via een groeiend aantal handelsmissies die de regio bezoeken. Tegelijkertijd is Nederland één van de belangrijkste handelspartners voor het continent, Nederland behoort bij de top drie investerende economieën in Latijns-Amerika en importeert veel van haar producten via de haven van Rotterdam.

Both ENDS werkt nauw samen met veel partners in Latijns-Amerika en doet daarom mee aan dit debat. Veel van onze partners bevinden zich in een steeds meer benarde situatie door een afbrokkelende rechtsstaat en toenemende repressie. Niet alleen mensenrechten, maar ook ecosystemen komen hierdoor steeds meer onder druk te staan.

Nederland heeft echter, als een van de grootste handelspartners en investeerders in de regio, veel invloed. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze invloed positief is, en niet de rechtsstaat, de mensenrechten en het milieu verder schaadt? Over deze uitdagingen willen wij het graag hebben.

 

Voor meer informatie