Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 24 februari 2022

Maar liefst 1.380.000 euro van de Nationale Postcode Loterij voor lokale vrouwengroepen

Wij zijn ontzettend blij dat de Nationale Postcode Loterij ons voorstel voor een extra project heeft goedgekeurd met een bedrag van maar liefst 1.380.000 euro! Het voorstel 'Autonomy & Resilience Fund' werd ingediend door de Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA), bestaande uit het Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM), Mama Cash en Both ENDS. Met het fonds ondersteunt GAGGA via zogenaamde 'Small Grants Funds' lokale vrouwengroepen om weerbaar en sterk te worden in een veranderlijke wereld waarin het steeds moeilijker wordt het hoofd boven water te houden. De toekenning van dit grote bedrag betekent een enorme impuls voor vele vrouwenorganisaties, en dat is hard nodig in deze tijd waarin economische, klimaat- en gezondheidscrises de weerbaarheid van vrouwen, hun gemeenschappen en hun leefomgeving in de hele wereld steeds weer op de proef stellen!

Het Autonomy en Resilience Fonds (ARF) werd in mei 2020 in het leven geroepen als antwoord op de extra behoeften van vrouwengroepen en -organisaties wereldwijd, als gevolg van de pandemie. Het ARF zorgde in eerste instantie vooral voor praktische hulp – eerste levensbehoeften en beschermingsmiddelen tegen COVID – aan de partnerorganisaties en vrouwengroepen waar al langer relaties mee bestonden. In de loop van de tijd verbreedde de focus naar de iets langere termijn en naar het versterken van de weerbaarheid van de vrouwen op meerdere vlakken. De kleine giften worden bijvoorbeeld gebruikt voor trainingen en bijeenkomsten over persoonlijke veiligheid, solidariteit en communicatie, medische zorg, onderwijs en over agro-ecologie zodat vrouwen ondanks de pandemie – waardoor ze vaak geen inkomen meer hebben – toch kunnen zorgen dat zij en hun families gezond en veilig blijven.

Omdat het ARF werkt met Small Grants Funds, die op hun beurt lokaal heel veel contacten hebben met allerlei groepen en maatschappelijke organisaties, komt het geld precies daar terecht waar het echt nodig is. Bovendien kunnen de ontvangers het geld besteden hoe het ze zelf goeddunkt en kan er snel uitgekeerd worden omdat er geen logge bureaucratie achter zit. In mei 2020, toen het fonds net was opgericht, werden binnen slechts zes weken 48 subsidies toegekend aan lokale milieu- en vrouwengroepen in 21 landen in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Europa, met een totale waarde van €254.399. Met deze extra bijdrage gaan we in de komende jaren op dezelfde flexibele manier nog veel meer lokale vrouwengroepen blijven versterken.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp