Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 4 juli 2013

Stop Oekraïne’s onveilige en onduurzame energiebeleid!

Oekraïne heeft onlangs de vergunning verlengd voor twee oude kernreactoren die in 2020 zouden moeten sluiten. Omdat dit risico’s met zich mee kan brengen, moet er onderzoek worden gedaan en met de buurlanden worden overlegd. Maar dat heeft Oekraïne niet gedaan. In totaal wil de Europese oosterbuur twaalf oude kernreactoren langer open houden. Both ENDS heeft groot bezwaar tegen de plannen en roept de Europese Commissie op om in actie te komen.


Espoo Verdrag

In haar nationale energiestrategie beoogt Oekraïne de levensduur van twaalf oude kernreactoren te verlengen. Voor twee van de twaalf is al een nieuwe vergunning afgegeven, maar zonder dat de regels die daarvoor gelden zijn nageleefd. Zo’n regel is de Espoo Conventie, een verdrag dat in 1991 door de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) is opgesteld om EU lidstaten te laten overleggen over projecten die nadelige grensoverschrijdende milieueffecten kunnen hebben. Ook verplicht dit verdrag landen om een Milieu Effect Rapportage uit te voeren. Dat heeft Oekraïne niet gedaan.

 

Duurzame alternatieven

Naast het verlengen van de levensduur, wil Oekraïne de kerncentrales uitbreiden. De Oost-Europabank (EBRD) heeft daarvoor een lening van 300 miljoen euro beschikbaar gesteld. ‘Dat geld kan beter in energiebesparing en duurzame energie worden gestopt’, vindt Both ENDS’ Huub Scheele. ‘Oekraïne wil dat de oude kerncentrales langer laten draaien dan de tijd waarvoor ze ontworpen zijn. Huub erkent dat Oekraïne veel energie gebruikt, ‘maar’, voegt hij toe, ‘dat gebeurt niet erg efficiënt. Er zijn alternatieven om de energie intensiteit te verlagen, bijvoorbeeld door gebouwen te isoleren en verliezen bij energietransport te verminderen. Bovendien kan er beter geïnvesteerd worden in duurzame en veilige energie uit natuurlijke hulpbronnen, zoals wind- en zonne-energie.’

 

Druk uitoefenen

Ook Euratom, the European Atomic Energy Community, wil Oekraïne 300 miljoen euro lenen voor aanpassing van de centrales zodat ze langer open kunnen blijven. Maar daarvoor moet de Europese Commissie eerst toestemming geven. Both ENDS en vele andere organisaties vinden dat de Europese Commissie deze toestemming niet moet geven omdat deze investeringen niet voldoen aan de Europese regels. Daarnaast wil de EU in de komende decennia overgaan naar een duurzame energievoorziening. Als Oekraïnes energiebeleid gesteund wordt, geeft de Europese Commissie een verkeerd voorbeeld. Both ENDS’ partnerorganisatie CEE Bankwatch Network is daarom een actie gestart om druk uit te oefenen op de Europese Commissie. In een brief van CEE Bankwatch Network, Both ENDS en meer dan 30 andere organisaties, worden instituties in Europa opgeroepen om druk uit te oefenen op de Europese Commissie. Het is immers de Europese Commissie die Oekraïne zich uiteindelijk aan de regels kan laten houden, en het land kan motiveren om een duurzaam energiebeleid te ontwikkelen.

 

De brief die organisaties in Europa oproept druk uit te oefenen op de Europese Commissie.

Meer informatie over hoe Oekraïnes nucleaire kernreactoren in strijd zijn met het VN verdrag

 

Foto: alex_photo_82 (Flickr)

Lees meer over dit onderwerp