Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 14 februari 2024

Petitie: bescherm het Saamaka-volk en de Amazone

Het Saamaka-volk, een stam met Afro-afstammelingen in Suriname beschermt bijna 1,4 miljoen hectare Amazone-regenwoud. Ze dringen er al tientallen jaren bij de regering op aan om hun voorouderlijke territoriale landrechten te erkennen.

In 2007 deed het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak in de zaak van het Samaaka-volk. Het oordeelde ook dat de regering van Suriname de houtkap- en mijnbouwconcessies op Samaaka-grondgebied moet stopzetten en hun collectieve eigendomsrechten op het land wettelijk moet erkennen.

Both ENDS heeft deze zaak van het Samaaka-volk gesteund, en heeft samengewerkt met de leiding van de Vereniging van Saramaka-autoriteiten (VSG), die in 1996 werd opgericht om het standpunt van traditionele Saamaka-leiders en hun mensen uit 77 dorpen.

Nieuwe dreiging

Terwijl de Surinaamse regering zich inspant om de uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof ten uitvoer te leggen, doemt een nieuwe dreiging op: de aanleg van een weg door Saamaka-gebied die het bos kwetsbaar maakt voor houtkap, mijnbouw en stroperij.

Both ENDS ondersteunt het Samaaka-volk in hun verzoek aan de Surinaamse regering om de uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens volledig na te leven:

  • Stop de wegwerkzaamheden en alle houtkapactiviteiten langs de Palmeras-weg
  • Voer een goede gratis voorafgaande geïnformeerde toestemming uit met de brede Saamaka-gemeenschappen
  • Uitvoeren van een sociale milieueffectrapportage van de Palmeras-weg (en houtkapconcessie) door een onafhankelijke instantie
  • Wettelijk de landeigendomsrechten van Samaaka erkennen, zodat we de autonomie hebben om ons bos duurzaam te beheren en over de juridische middelen beschikken om ons levensonderhoud en onze cultuur te beschermen tegen toenemende bedreigingen

Het is de hoogste tijd dat de internationale gemeenschap erkent dat Suriname een van de laatst overgebleven grotendeels intacte bosgrenzen ter wereld is. Het Saamaka-volk levert een bijdrage van onschatbare waarde aan het helpen behouden van de mondiale biodiversiteit en klimaatstabiliteit. 

Teken de petitie!

We nodigen zowel organisaties als individuen uit om de petitie te ondertekenen die is geïnitieerd door het Saamaka-volk

 

Meer informatie

 

Lees meer over dit onderwerp