Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 8 februari 2024

De lakmoesproef van de vernietigende racebaan in Lombok

Een racebaan voor internationale motorraces in Lombok blijft mensenrechtenexperts over de hele wereld zorgen baren. Both ENDS samen met vele partners maakt zich steeds meer zorgen over de implicaties van het project voor de ethische normen van wereldwijde ontwikkelingsfinanciering in de toekomst en de waarborging van sociale- en ecologische standaarden.

TIME magazine duikt in dit project en stelt het als volgt: "Het miljoenen kostende toerismeproject in Mandalika, het paradepaardje van het staatsbedrijf Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), is al jaren verstrikt in landgeschillen, beschuldigingen van door de staat gesanctioneerd geweld tegen lokale gemeenschappen en compensatieregelingen die als ontoereikend worden bestempeld."

Dit artikel besteedt aandacht aan het werk van partners die Both ENDS ondersteunt in het Mandalika project. Een project wat gefinancierd en gepromoot is door de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) als een stedelijk ontwikkelings- en toerismeproject op Lombok, Indonesië. Een racebaan voor internationale races moet de katalysator zijn voor de ontwikkeling van toerisme op het Indonesische eiland Lombok. Het project heeft de afgelopen jaren echter gemeenschappen tot de afgrond gebracht omdat ze gedwongen werden zich ver van hun huizen aan de kust te vestigen zonder vanaf het begin goed te zijn geraadpleegd. Both ENDS werkt nauw samen met Just Finance International en een coalitie van lokale Indonesische advocatengroepen en maatschappelijke organisaties om de problemen voor de getroffen mensen aan te pakken.

Lakmoesproef 

De Nederlandse overheid participeert in de AIIB. Het Nederlandse lidmaatschap van de AIIB in 2015 ging gepaard met de toezegging aan het Nederlandse parlement dat de bank met dezelfde waarborgen zou werken als andere internationale financiële instellingen. Mandalika, als een van de eerste op zichzelf staande financieringen door de bank, is een lakmoesproef voor de kracht van deze toezegging.

Wij vragen de Nederlandse regering om haar positie in de raad van bestuur van de bank te gebruiken om erop aan te dringen dat zij haar safeguards-verplichtingen nakomt en ervoor zorgt dat de mensen die door het project worden getroffen niet verarmen als gevolg van herhuisvesting.

Both ENDS zorgt er samen met Wawa van Just Finance International (JFI) voor dat het Ministerie van Financiën regelmatig geüpdated wordt over de situatie in Mandalika.

Lees verder over dit onderwerp:

  • Artikel TIME
  • In september 2023 bleek uit een analyse van Just Finance International, Instituut voor Juridische Studies en Hulp in NTB (LSBH), Juridisch Hulpinstituut in Mataram (LBH-Mataram), Nationale Alliantie voor de Agrarische Hervormingsbeweging (AGRA), BothENDS en Satya Bumi dat de bank in het Mandalika project herhaaldelijk niet heeft voldaan aan haar eigen en de meest elementaire sociale milieunormen.
  • VN-rechtenexperts hebben meerdere malen alarm geslagen over gedwongen uitzettingen van lokale en inheemse bevolking, en bedreigingen van mensenrechtenverdedigers.
  • Both ENDS heeft sinds haar beginjaren grote belangstelling voor ontwikkelingen rond de Wereldbank en andere internationale financieringsinstellinge

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp