Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 18 november 2019

Europese Investeringsbank wordt fossielvrij

Goed nieuws voor het klimaat: vorige week heeft de European Investment Bank (EIB) besloten vanaf 2021 geen aan fossiele brandstoffen gerelateerde projecten meer te financieren. Dit staat in de nieuwe energiestrategie van de bank.

Signaal aan de financiële wereld: fossiel wordt minder aantrekkelijk

Het besluit van de EIB, de grootste publieke investeringsbank ter wereld, is een duidelijk signaal aan andere banken. De EIB verwacht dat het investeren in fossiele brandstof financieel minder aantrekkelijk wordt. Dit is goed voor het klimaat, en was daarom inzet van een jarenlange campagne van een netwerk van Europese klimaatorganisaties richting de EIB.

Zo heeft Both ENDS zich, samen met Counterbalance, ingezet voor het stoppen van EIB steun aan gas-infrastructuur in Nederland, waaronder een LPG (vloeibaar gas) terminal in de Rotterdamse haven. Ook heeft Both ENDS samen met Greenpeace Nederland tijdens de consultatieperiode voor de energiestrategie gesprekken gevoerd met de Nederlandse overheid en de Nederlandse vertegenwoordiger bij de EIB.

EIB wil klimaatbank zijn

De EIB werkt nu aan een nieuw klimaatbeleid. Both ENDS zal het voorstel dat er nu ligt samen met Counterbalance en andere Europese organisaties van commentaar voorzien. De bank wil een klimaatbank zijn, maar meer klimaatvriendelijke investeringen via projectfinanciering en financiële producten leiden niet automatisch tot de vermindering van uitstoot door haar cliënten. Ook kan financiering in hernieuwbare energie, denk aan stuwdammen, schadelijke impact hebben op ecologie en leefomgeving.

Goed voorbeeld voor andere banken

De EIB heeft een belangrijke stap gezet die andere multilaterale en nationale ontwikkelingsbanken moeten volgen. Both ENDS zal zich blijven inzetten om alle publieke financiering van fossiele sector te stoppen. We zullen samen met onze partners wereldwijd hiervoor actie blijven voeren en onder andere FMO, de Wereldbank en de AIIB aansporen sterk beleid aan te nemen op het uitfaseren van niet alleen kolen maar ook olie en gas.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp