Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 10 november 2020

FMO zet stap naar divesteren uit fossiel

De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO heeft een verklaring over fossiele brandstoffen uitgebracht om stappen te nemen in klimaatactie. Both ENDS en partners zijn blij dat FMO eindelijk positie inneemt ten opzichte van fossiele brandstoffen, maar gaat wat ons betreft nog niet ver genoeg. Om daadwerkelijk bij te dragen aan duurzaamheid en gelijkheid, is het essentieel dat ontwikkelingsbanken niet meer in schadelijke fossiele projecten investeren.

FMO's duurzaamheidsbeleid bestaat uit verschillende position statements. Nu ligt een statement over fossiele brandstoffen voor ter consultatie. Both ENDS vindt het belangrijk dat FMO een sterk statement uitbrengt om te laten zien hoe Nederland in het buitenland een leidende rol aanneemt in het afbouwen van fossiele brandstoffen. FMO zou met dit statement verder kunne gaan dan alleen de meeste fossiele projecten uitsluiten, en een visie publiceren over de rol die ontwikkelingsbanken kunnen spelen in een eerlijke energietransitie.

Gas is ook een fossiele brandstof

Wat Both ENDS en partners betreft, is FMO in haar statement niet ambitieus genoeg waar het gaat over het afbouwen van investeringen in fossiele brandstoffen.

Zo legt FMO niet duidelijk genoeg uit waarom zij gas als een transitiebrandstof zien, in welke zeer uitzonderlijke gevallen FMO overweegt in gas te investeren, en op welke manier FMO dan onderbouwt dat er geen alternatieven zijn. Gas is uiteindelijk ook een fossiele brandstof.

Financiële Intermediaries

FMO geeft daarnaast een deel van haar budget uit via zogeheten Financial Intermediaries: banken en andere financiele instellingen die dat budget dan gebruiken voor investeringen. FMO sluit de investeringen via deze intermediairs uit van het nieuwe fossiele brandstoffenbeleid, waardoor FMO's budget - voor het merendeels Nederlands belastinggeld - alsnog in fossiele brandstofprojecten gestoken kan worden, zoals oliepijpleidingen of kolencentrales.

Daarnaast zouden we graag zien dat FMO zich in het statement committeert aan het Klimaatakkoord van Parijs, en dat de bank een heldere tijdlijn en monitoring van hun eigen beleid opstelt, zodat de bank ook afgerekend kan worden op het al dan niet behalen ervan.

Meer middelen voor bottom-up projecten

Het stoppen met fossiele brandstofprojecten zou niet alleen goed zijn voor klimaat en milieu, maar maakt ook meer middelen vrij voor bottom-up en off-grid energieprojecten waar gemeenschappen inspraak hebben. Zo komt het geld van FMO daadwerkelijk ten goede aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de mensen die dit het hardste nodig hebben.

Aanscherpen van FMO's fossiele beleid

Onze input op het statement is een reactie op een consultatie van FMO. Het is gebruikelijk dat ontwikkelingsbanken hun aangepaste of nieuwe beleid in draft-versie delen zodat externe stakeholders, waaronder het maatschappelijk middenveld, input kunnen geven.

Both ENDS heeft de consultatie samen met andere organisaties uit ons netwerk ingevuld en bovendien onze partners ook aangemoedigd om hun eigen reactie te geven. We zullen nu met FMO in gesprek blijven om hun fossiele brandstoffenverklaring, die al een goede eerste stap is, verder aan te scherpen en te verbeteren.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp