Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 30 juli 2019

EIB wil af van fossiele investeringen: grote stap in de goede richting

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft haar nieuwe beleid voor investeringen in de energiesector gepubliceerd. Hierin geeft de bank aan vanaf 2020 niet meer in projecten gerelateerd aan fossiele brandstoffen te investeren. Dit is goed nieuws voor het klimaat, en Both ENDS en partners juichen dit voorstel dan ook toe. De lidstaten van de Europese Unie moeten nu, als aandeelhouders van de bank, dit beleid nog goedkeuren.

Publieke investeringen in fossiele brandstoffen zijn niet in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Verschillende Europese organisaties, waaronder Both ENDS, hebben daarom in aanloop naar deze beleidsherziening campagne gevoerd voor een fossielvrije EIB. Wij vinden dat publieke instellingen, zoals de EIB, een voortrekkersrol moeten innemen in de transitie naar schone economieën.

Both ENDS ijvert ook in Nederland continue voor fossielvrije investeringen van publieke gelden, zoals bij de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO, exportkredietverzekeraar Atradius DSB en pensioenfonds ABP. We zijn dan ook blij dat de Nederlandse regering de laatste tijd een progressieve houding aannam wat betreft het investeringsbeleid van de EIB, en zich zelfs tegen investeringen in gas keerde. We hopen bovendien dat andere publieke instellingen in Nederland dit positieve voorbeeld van de EIB zullen volgen.

Kanttekening: gas niet geheel uitgesloten

Het nieuwe beleid is veelbelovend, maar nog niet perfect. Zo sluit de bank het gebruik van gas niet helemaal uit, bijvoorbeeld voor de productie van waterstof en nieuwe gascentrales met warmtekrachtkoppeling. Een andere grote zorg blijven biomassacentrales en stuwdammen. Maar de bank is helder in haar positie om niet langer in olie, gas en kolen te investeren: van winning tot infrastructuur en energieopwekking.

Lidstaten zijn nu aan zet

De strijd is echter nog niet gestreden. Het beleid dat nu is gepubliceerd, is nog slechts een voorstel. In september moeten de Ministers van Financiën van de EU-lidstaten hier nog mee instemmen. Wij zullen daarom samen met onze partners druk blijven uitoefenen zodat dit goede voorstel dan niet alsnog wordt afgezwakt, bijvoorbeeld door lidstaten wiens economieën erg afhankelijk zijn van kolen, olie en gas.

Onze partner Oil Change International heeft een petitie opgesteld waarin ze de aandeelhouders van de EIB oproepen dit nieuwe beleidsvoorstel te steunen. Tekenen kan hier.

 

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp