Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Brief / 9 november 2020

Bijdrage aan FMO's publieksconsultatie over klimaatactie en fossiele brandstoffen

Both ENDS en partners hebben een reactie gestuurd op FMO's consultatie over fossiele brandstoffen. Both ENDS en partners zijn blij dat FMO eindelijk positie inneemt ten opzichte van fossiele brandstoffen, maar gaat wat ons betreft nog niet ver genoeg.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp