Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Pieter Jansen

Politiek en beleid van publieke banken • Bescherming voor arme gemeenschappen en het milieu

Als kind zag ik een film over Smokey Mountain in Manilla op de Nederlandse televisie. Smokey Mountain was een stortplaats, een berg vuilnis, met daarbovenop een leger van wanhopige afvaleters die overleven door het vuilnis te doorzoeken. De sloppenwijken rond de berg werden af en toe verzwolgen door vuur, wat resulteerde in veel doden.

Rond dezelfde tijd dat ik Smokey Mountain op televisie zag, organiseerde Manilla de jaarlijkse vergaderingen van de Wereldbank. Het nieuwe congrescentrum werd ingewijd door toenmalig directeur van de Wereldbank Robert McNamara, ter ondersteuning van de ambitie van dictator Marcos om van Manilla een financieel centrum te maken. Het adagio van de Wereldbank en andere banken is dat economieën moeten groeien als bergen.

Voor Both ENDS volg ik al geruime tijd het beleid en de geldpolitiek van internationale financiële instellingen (IFI's). In 2012 woonde ik de jaarlijkse bijeenkomst van de Aziatische Ontwikkelingsbank bij die in Manilla werd gehouden. Delen van de weg die me van het vliegveld naar het congrescentrum brachten, waren afgeschermd met reclameborden om de sloppenwijken achter hen te verbergen. De ambities van de stad en de economische groeipolitiek van Marcos en McNamara hebben deze sloppenwijkbewoners niet geholpen om uit de armoede te klimmen.

In het IFI-werk dat ik nu al vele jaren doe, ben ik gefascineerd én verontrust over de totale disconnectie van de banktaal met de realiteit van armoede op de grond. Het is belangrijk voor het oplossen van armoede om de armen van de wereld te bestuderen, in sloppenwijken van de stad en in afgelegen plattelandsgebieden. Het is even belangrijk om de taal van de banken in de conferentiecentra te bestuderen om de politieke dimensie van het omgaan met ellende beter te begrijpen. Dit is waar mijn werk voor Both ENDS over gaat.

PA046786.jpeg
Pieter Jansen