Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Voor de pers / 7 mei 2019

Persbericht: Oproep aan Europese leiders: kom nu in actie tegen klimaatverandering

Brussel, 7 mei 2019 - In aanloop naar de Sibiu-top deze week roept een brede maatschappelijke coalitie de Europese leiders op om nu krachtige maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Honderden Europese steden, regio's, bedrijven, jongerengroepen, geloofsgemeenschappen en maatschappelijke organisaties dringen erop aan om onze samenlevingen zo in te richten dat we de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graden.

In het Roemeense Sibiu komen deze donderdag 9 mei de Europese regeringsleiders, waaronder premier Mark Rutte, bij elkaar om de toekomst van Europa te bespreken. Naar verwachting is klimaatverandering een van de belangrijke onderwerpen tijdens de top, evenals bij de Europese parlementsverkiezingen later deze maand.

In veel Europese landen, waaronder Nederland, zijn burgers de afgelopen maanden massaal de straat op gegaan om politieke actie tegen klimaatverandering te eisen. De ondertekenaars van de oproep vragen aan de huidige en toekomstige Europese leiders om in antwoord op deze massale demonstraties prioriteit te geven aan klimaatactie tijdens de Sibiu-top en tijdens aankomende verkiezingsdebatten.

De oproep omvat vijf concrete stappen voor het nieuwe Europarlement, de Europese Commissie en de EU-lidstaten:

  1. Versnel de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 en bereik het doel van nul netto uitstoot zo snel mogelijk;
  2. Plan de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen en zet je in voor energiebesparing, opwekken van hernieuwbare energie en vermindering van de uitstoot van CO2;
  3. Zorg voor een eerlijke en rechtvaardige transitie en vergroot de steun aan ontwikkelingslanden voor aanpassing aan en vermindering van klimaatverandering;
  4. Verhoog de inspanningen voor een circulaire economie en voor efficiënter gebruik van grondstoffen;
  5. Erken dat de bescherming van biodiversiteit en het herstel van ecosystemen cruciale componenten zijn voor klimaatactie.

Onder de ondertekenaars zijn Europese netwerken van steden en regio's, zoals C40 waarvan Rotterdam en Amsterdam lid zijn, netwerken van multinationals waaronder Unilever en DSM, Youth for Climate, het internationale netwerk van stakende scholieren, en de leden van Climate Action Network (CAN) Europe, een netwerk van Europese maatschappelijke organisaties op het gebied van klimaat en energie. Ook Nederlandse organisaties, waaronder Both ENDS, hebben de oproep ondertekend.

Danielle Hirsch, directeur van Both ENDS: "Klimaatverandering is al realiteit en heeft al gevolgen, zowel in Europa als wereldwijd. Wij in Europa hebben, als grootvervuiler, de verantwoordelijkheid én de macht, het geld en de kennis om klimaatverandering tegen te gaan. Maar ondanks de steeds herhaalde uitspraken van onze politieke leiders over de noodzaak van de strijd tegen klimaatverandering, zijn er op de belangrijkste beleidsterreinen nog steeds geen concrete veranderingen doorgevoerd. Dit moet veranderen. Europese lidstaten moeten vandaag nog hun investeringen uit fossiele brandstoffen terugtrekken en publiek geld gebruiken om duurzame steden, transportmiddelen en voedselsystemen te stimuleren. We moeten hier geen woorden meer aan verspillen. Er is nu actie nodig."

 Noot voor de pers:

  • Contact Both ENDS: Marjolein van Rijn (Communicatie), m.vanrijn@bothends.org / 020 530 6607
  • Contact CAN Europe: Ania Drazkiewicz (Head of Communications), ania@caneurope.org, +32 494 525 738
  • De Climate Action Call en alle ondertekenaars zijn te vinden op http://climateactioncall.caneurope.org/

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp