Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 25 april 2024

Both ENDS tekent Manifest Toekomstige Generaties

Samen met 25+ maatschappelijke organisaties tekenen wij het Manifest Toekomstige Generaties, opgesteld door het Lab Toekomstige Generaties. 

Samen roepen wij de overheid op tot:

  • Pas artikel 21 van de Grondwet aan en erken hierin het mensenrecht op een gezonde, schone en duurzame leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties;
  • Zorg, via een ‘Wet op het welzijn van toekomstige generaties’, dat de Hoge Colleges van Staat en de overheid, planbureaus en adviesorganen op alle niveaus (landelijk, provinciaal en gemeentelijk), de belangen en het welzijn van toekomstige generaties (moeten) afwegen bij regelgeving en beleid, vergunningverlening, monitoring en handhaving;
  • Stel een onafhankelijke belangenbehartiger in voor Toekomstige Generaties. Deze zou goed kunnen passen binnen het systeem van Ombudspersonen. Naast de Nationale Ombudsman, de Veteranenombudsman en Kinderombudsman; een Ombudspersoon Toekomstige Generaties.

Interim-directeur Karin van Boxtel: "We steunen dit manifest van harte, juist omdat toekomstige generaties in het mondiale Zuiden ook vragen om een schoon, duurzaam en gezond leefmilieu. Door de rol van Nederland in de wereld, heeft de Nederlandse overheid daar ook invloed op. Met het oog op toekomstige generaties willen wij leiderschap van jongeren in milieuorganisaties stimuleren, bijvoorbeeld met ons initiatief JWHi"

Teken het manifest op de website van het Lab Toekomstige Generaties.

Lees meer over dit onderwerp