Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 16 May 2024

Bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking is kapitaalvernietiging

Door de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking schiet Nederland zichzelf in de voet, stellen 10 maatschappelijke organisaties. Een betere wereld is ook voor Nederland van groot belang en juist in tijden van crisis moeten we blijven investeren in stabiliteit, vrede en veiligheid. De tien vragen de formerende partijen om de voorgenomen bezuinigingen op het ontwikkelingsbudget niet door te zetten: uit solidariteit met de rest van de wereld en in overeenstemming met Nederlandse waarden. 

Nederland heeft altijd oog gehad voor de noden in de wereld en solidariteit getoond met mensen in de meest kwetsbare posities. Zelfs in 2010, ten tijde van het kabinet Rutte I met gedoogpartner PVV, werd het budget voor ontwikkelingssamenwerking in stand gehouden. De nieuwe coalitie wil in 2025 al 350 miljoen bezuinigen op het budget, dit loopt op tot 550 miljoen in 2026 en structureel 2.500 miljoen per jaar vanaf 2027. Met deze bezuinigingen breekt deze coalitie een vitaal netwerk af dat in decennia werd opgebouwd.

Van investeringen die het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking jaarlijks inzet voor noodhulp en structurele steun voor ’’veiligheid en rechtsorde in ontwikkelingslanden, rechten van vrouwen en meisjes en voedselzekerheid, landbouw en waterbeheer’’ blijft volgens het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB weinig over.

Het is nog niet duidelijk waar de geplande bezuinigingen zullen neerslaan, wel dat ze het aanzien en de afspraken van Nederland in het buitenland zullen aantasten. 

Uitgaven aan duurzame economische ontwikkeling, landbouw, onderwijs, klimaat, veiligheid en democratie zijn geen kostenposten. Het zijn investeringen in mensen, die levenslang blijven renderen. Elke euro steun die naar een kind gaat, levert het tienvoudige op. Met een effectieve aanpak  realiseert Nederland via ontwikkelingsgelden en maatschappelijke organisaties zo een gigantisch rendement in de wereld.

Reacties maatschappelijke organisaties

Karin van Boxtel van Both ENDS: “Elke bezuiniging zal nog jarenlang verliezen genereren.  Ontwikkelingsgeld werkt voor iedereen, ook voor Nederlanders. Door blind te bezuinigen, zou Nederland niet alleen mens en milieu in de wereld in de steek laten, maar ook alle Nederlandse ondernemers, ambtenaren en burgers die aan een betere wereld willen bijdragen.”

Sophie Kwizera van ActionAid Nederland: “Mede dankzij ons vertrouwen in waarden zoals democratie, ontwikkeling en mensenrechten heeft Nederland een invloedrijk mondiaal netwerk opgebouwd. Het vertrouwen dat Nederland nu geniet is kostbaar. Verspeel het niet met kortetermijn overwegingen!”

Anne Jellema van Hivos: “Nederland speelt een cruciale rol op het gebied van mensenrechten, specifiek voor vrouwen en meisjes, voor LHBTIQ+ personen en voor de promotie van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Bezuinigingen zouden funest zijn, omdat maar weinig andere landen zich zo sterk uit durven te spreken en te investeren zoals Nederland.”

 

  • ActionAid Nederland
  • Both ENDS 
  • CARE Nederland
  • Clean Clothes Campaign 
  • Hivos 
  • The Hunger Project 
  • Partos
  • Wo=MEN
  • SOMO
  • Transnational Institute

Lees meer over dit onderwerp