Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 13 July 2021

Oproep aan overheid: presenteer scenario voor exportsteun in lijn met klimaatdoelen

De overheid ondersteunt fossiele projecten van Nederlandse bedrijven in het buitenland met gemiddeld 1,5 miljard euro per jaar aan exportsteun, in de vorm van
verzekeringen en garanties. De klimaatcrisis vereist dat zowel Nederland als andere landen nog dit jaar stoppen met het verlenen van exportsteun aan fossiele energieprojecten, of het nou gaat om steenkool, olie of gas.

De ministeries van Financiën en Buitenlandse zaken zijn verantwoordelijk voor deze exportkredietverzekeringen (EKV's). Zij hebben de politieke opdracht om te bekijken hoe de exportkredietverzekering van de Staat in lijn kan worden gebracht met het Parijs-akkoord, dat Nederland in 2015 ondertekende. In aanloop daarnaartoe presenteerden ze een Verkenning. Helaas is die verre van voldoende, vinden Both ENDS, Milieudefensie en Oil Change International.

Gepresenteerd scenario draagt onvoldoende bij aan klimaatdoelen

Hoewel staatssecretaris Vijlbrief en minister Kaag de noodzaak onderschrijven om op korte termijn mondiale klimaatambities aan te scherpen, draagt Nederland daar met het nu gepresenteerde scenario veel te weinig aan bij. Het doel om de opwarming van de aarde maximaal tot 1,5 graad te laten oplopen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, wordt hier sowieso niet mee gehaald, terwijl Nederland zich daaraan wel
heeft gecommitteerd. In een reactie op de Verkenning stuurden de drie NGOs daarom een oproep om uiterlijk eind oktober alsnog een scenario te presenteren dat de EKV in lijn brengt met de 1,5°C doelstelling.

Meer informatie:

Onze reactie op de verkenning

Eerder schreven Both ENDS, Milieudefensie en Oil Change International al een
nota met aanbevelingen voor een exportkredietverzekering in lijn met
de 1,5°C doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp