Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Voor de pers / 29 August 2022

Jaarlijks miljard euro fossiele exportsteun onderstreept belang Glasgow-afspraken

De Nederlandse overheid verzekerde in de afgelopen 10 jaar voor gemiddeld een miljard euro per jaar aan fossiele-energieprojecten. Dit blijkt uit recent onderzoek van Both ENDS. Eind vorig jaar sprak Nederland samen met 33 andere landen af om deze steun per eind 2022 te stoppen. De milieuorganisatie roept de overheid op doortastend beleid uit te werken en geen ruimte te laten voor uitzonderingen die de aarde met meer dan 1,5 graden opwarmen.

De overheid ondersteunt Nederlandse bedrijven op verschillende manieren bij hun zaken in het buitenland. Eén van de belangrijkste instrumenten daarvoor, is de exportkredietverzekering. Met een dergelijke verzekering verzekert de overheid – via Atradius DSB – een bedrijf tegen het risico op wanbetaling.

50% fossiel

"De afgelopen 10 jaar ondersteunde de overheid fossiele-energieprojecten ter waarde van 11,4 miljard euro. Dat is de helft van het totaal aan exportsteun en bediende grotendeels de offshore-sector", zegt Niels Hazekamp van Both ENDS. "Daarmee handelt de overheid totaal niet in lijn met internationaal afgesproken klimaatdoelen." De exportsteun voor hernieuwbare-energieprojecten was tot 2019 vrijwel nihil. Sindsdien, zo blijkt uit het nieuwe rapport, is de exportsteun voor hernieuwbaar aanzienlijk toegenomen. Het is volgens Hazekamp echter nog te vroeg om te spreken van een definitieve trend.

Het probleem speelt ook internationaal: overheden uit de G20-landen verzekerden in 2019 en 2020 voor 39 miljard euro aan fossiele-energieprojecten, tegenover slechts 3 miljard euro aan hernieuwbare energie. De continue steun voor fossiele projecten brengt onze klimaatdoelen in gevaar en weerhoudt bedrijven ervan te investeren in hernieuwbare energieprojecten.

Kabinet moet Glasgow-belofte nakomen

Op de Klimaattop in Glasgow in november 2021 beloofden 34 landen, waaronder Nederland, per eind 2022 te stoppen met overheidssteun voor fossiele projecten in het buitenland. De afspraken die in Glasgow zijn gemaakt, moeten ervoor zorgen dat de steun voor vervuilende fossiele projecten vanaf eind december 2022 zo goed als stopt. Hazekamp: "Helaas dreigt Nederland nu uitzonderingen voor fossiele projecten te zullen toestaan onder het mom van energiezekerheid. Onder de internationale klimaatafspraken van Parijs is daar geen ruimte voor, er kunnen echt geen nieuwe olie- en gasvoorraden meer worden aangeboord en het merendeel van de bestaande bronnen moet dicht. Juist nu we in een gascrisis zitten moeten we vaart maken met de energietransitie."

Heldere boodschap

Op dit moment loopt er vanuit het ministerie een open consultatie over de implementatie van de Glasgowverklaring. Hazekamp: "De consultatietekst wekt de indruk dat er nog over van alles te onderhandelen valt en refereert zelfs aan een transitieperiode van een jaar. Terwijl het heel helder is: onze overheid moet voor het eind van het jaar stoppen met exportsteun voor fossiel."

 

Meer info:

Het nieuwe rapport 'Turning the tankers around'

De open consultatie over implementatie van de Glasgow-verklaring

Petitie van De Goede Zaak die de overheid oproept om te stoppen met fossiel

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp