Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 22 juni 2017

Demonstratie voor milieu- en mensenrechten in Guatemala

Op 5 juni, Wereldmilieudag, protesteerden gemeenschappen aan de zuidkust van Guatemala tegen de snelle opmars van grootschalige palmolie-, suikerriet- en bananenplantages in hun gebied. Utz Che', de lokale partner van Both ENDS, deed mee aan de mars.

 

Honderden vrouwen en mannen wandelden naar het kantoor van de regionale overheid om aandacht te vragen voor de negatieve effecten van grootschalige plantages op hun leefomgeving, waarvan zij afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud. De gemeenschappen hebben een tekort aan water, omdat rivieren worden omgeleid en droogvallen vanwege het overmatige waterverbruik door de agro-industriële bedrijven. Daarnaast worden rivieren, de lucht en de gewassen van omliggende kleine boeren vervuild door gebruik van pesticiden en chemicaliën.

 

"Overheid: neem maatregelen"
De gemeenschappen eisen daarom dat de overheid maatregelen neemt om de mensenrechten te beschermen en het recht op water, voedsel, gezondheid en een gezond milieu te garanderen. Verdere eisen van de bevolking zijn dat de agro-industrie geen diepe putten boort om bij het grondwater te komen, dat de overheid het gebruik van industriële chemische middelen verbiedt en dat de uitbreiding van grootschalige monoculturen een halt wordt toegeroepen, omdat het grote schade toebrengt aan de lokale bevolking en milieu, terwijl de opbrengst ervan terecht komt bij de rijke grootgrondbezitters.

 

Project ter bescherming van de rivier
De mars was onderdeel van een project waar Both ENDS samen met Utz Che' aan werkt. Het doel van dit project is om de rivier de Madre Vieja te beschermen. Verschillende lokale gemeenschappen zijn afhankelijk van deze rivier voor de visvangst en hun watervoorziening. Ook is de rivier belangrijk als watertoevoer voor de mangrovebossen aan de kust.

 

Het Madre Vieja-project bestaat uit drie elementen: ten eerste ondersteunt Utz Che' de lokale gemeenschappen om zichzelf te organiseren en richt zich daarbij voornamelijk op de participatie van vrouwen. Hoewel vrouwen in hun dagelijkse werk het meeste last hebben van watertekort en -vervuiling, hebben zij meestal geen rol in besluitvormingsprocessen. In dit project wordt daarom veel aandacht besteed aan het betrekken van vrouwen in besluiten en acties, waardoor de vrouwen zich al zijn gaan organiseren om hun stem te laten horen en hun rechten op een schone leefomgeving op te eisen.

 

Ten tweede doet Utz Che' samen met de Italiaanse ngo Source International participatief wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de plantages op de rivier en de grond. Het onderzoek kijkt naar welke mensenrechten precies geschonden worden en helpt de gemeenschappen met bewijs in hun strijd om hun land te verdedigen.

 

Ten derde is Utz Che' een juridisch proces gestart om de rivier te beschermen en maatregelen af te dwingen om de uitdroging en vervuiling van de rivier te stoppen. Het onderzoek dat gedaan wordt levert bewijsmateriaal voor dit proces. Doel van het juridische proces is niet alleen om de Madre Vieja te beschermen, maar om een precedent te scheppen voor andere casussen waarin de agro-industrie schade toebrengt aan rivieren in Guatemala.

 

Both ENDS ondersteunt Utz Che' financieel, denkt mee over de beste strategieën en helpt de productieketen van de plantages in kaart te brengen: van financiers tot opkopers en afnemers van de palmolie en suiker. Zo kunnen ook zij ter verantwoording geroepen worden voor het schenden van internationale standaarden en wetten die mens en milieu zouden moeten beschermen.

 

Meer:

 

361D6252-0A17-4541-96EA-8F36C790D8E2 BA57237E-3092-4595-BBF9-DCE76153318D
Windows Photo Editor 10.0.10011.16384 Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

 Foto's door Utz Che'

 

Lees meer over dit onderwerp