Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 6 juni 2013

Wie zal dat betalen?

Op dit moment wordt er in het hoofdkantoor van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Genève  een belangrijke discussie gevoerd. De discussie gaat over de vraag of de minst ontwikkelde landen strenge regels krijgen opgelegd voor de bescherming van intellectueel eigendom. De regels zijn bedoeld om investeringen in de ontwikkeling van nieuwe producten te beschermen, maar vormen een blokkade voor de armste landen. Tot dusver vormden deze landen daarom een uitzondering op de regels die wel gelden voor ontwikkelde (lees: rijke) landen, maar deze afspraak verloopt op 1 juli dit jaar. Both ENDS’ Burghard Ilge heeft zich de afgelopen tijd ingezet om ervoor te zorgen dat de afspraak ook daarna nog van kracht blijft. ‘Ik ben bang dat veel mensen in deze landen straks geen toegang meer hebben tot medicijnen en studieboeken’.


Uitstel of afstel?

De EU pleit ervoor dat de afspraak tot 2020 wordt gehandhaafd, maar daarna stopt. Maar eigenlijk zouden de strenge regels nooit moeten gelden voor de minst ontwikkelde landen, vindt Burghard. Dit betekent namelijk dat gewone mensen in die landen geen gebruik kunnen maken van  goederen die gezien worden als intellectueel eigendom. ‘Publieke bibliotheken en ziekenhuizen in ontwikkelingslanden hebben het geld niet om rechten over boeken of medicijnen te betalen.’

 

Gevolgen van strengere regels

Dat strenge regels grote gevolgen kunnen hebben voor ontwikkelingslanden, zien we nu al op het gebied van zaden. Burghard legt uit: ‘In veel ontwikkelingslanden heerst honger en dus zijn kleine boeren van groot belang voor de voedselveiligheid in hun omgeving. Daarbij kan diversiteit in plantsoorten bescherming bieden tegen ziektes en droogte. Maar kleine boeren hebben niet veel geld voor zaden en daarbij zijn de minimale oplages van zaden vaak veel te groot. Daarom zouden de boeren graag de zaden die hun planten afgeven gebruiken voor een volgende oogst of uitwisselen met andere boeren. Maar dat wordt hen verboden. Een bekend bedrijf dat boeren in zulke gevallen voor de rechter sleept is Monsanto, waar twee weken geleden grote protesten tegen werden gehouden.’

 

Pleidooi

Both ENDS is samen met meer dan 360 maatschappelijke organisaties uit de hele wereld bezorgd. ‘We willen niet dat de regels voor ontwikkelde landen ook gaan gelden voor de minst ontwikkelde landen want dat zou miljoenen mensen treffen. Andere regels, zoals de patentrechten op zaden, zouden veel soepeler moeten. Both ENDS dringt er bij de Nederlandse regering op aan zich in te zetten voor de minst ontwikkelde landen tijdens de besluitvormingsprocessen in Brussel en Genève.

 

Lees hier het artikel van Burghard Ilge.

Lees meer over dit onderwerp