Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 22 november 2016

Kustbeschermingsproject in Jakarta lijkt meer handel dan hulp

Van 21 t/m 24 november reist een Nederlandse economische handelsmissie naar Indonesië, onder leiding van minister-president Mark Rutte. Ook de ministers Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) gaan mee. 

Foto: Baggerwerkzaamheden (op de achtergrond) nabij de kust van Jakarta

 

Belangrijk agendapunt is het project ‘National Capital Integrated Coastal Development’ (NCICD). Het project, waarin Nederlandse ingenieursbureaus met actieve ondersteuning van de Nederlandse ambassade een grote rol spelen, moet Jakarta beschermen tegen de overstromingen die de stad bedreigen, zowel vanuit zee als van de rivieren. NCICD voorziet in de gecombineerde aanleg en bouw van een afsluitdijk en een nieuw stadsdeel (Great Garuda) in de baai van Jakarta. De benodigde investeringen voor het project kunnen oplopen tot 40 miljard dollar. Daarnaast wordt de aanleg van 17 eilanden gepland in de baai van Jakarta.

 

De Nederlandse organisaties Both ENDS, SOMO en TNI hebben contact met lokale maatschappelijke organisaties in Jakarta die direct betrokkenen – vissers, vrouwen, drinkwatergebruikers - vertegenwoordigen. Deze organisaties maken zich zorgen over de beperkte lokale betrokkenheid in de planvorming rondom NCICD. Zij vrezen ook de directe gevolgen voor het levensonderhoud en welzijn van bewoners van de baai van Jakarta. Daarnaast denken ze dat NCICD de meest waarschijnlijke oorzaken van het verzakken van Jakarta en de overstromingen van de stad niet zal oplossen.

 

Both ENDS, SOMO en TNI zijn op dit moment bezig met een onderzoek over NCICD op basis van de zorgen van lokale partners. De ambitie is om mogelijkheden te identificeren voor de Nederlandse watersector om de betrokkenheid van lokale groepen bij de oplossing van de waterproblematiek in Jakarta te garanderen en deze op een duurzame manier aan te pakken. 

 

Voor meer informatie: 

2-pager over wat Both ENDS, SOMO en TNI samen met de partners in Indonesië willen bereiken.

 

Lees meer over dit onderwerp